4 timmar per dygn – så länge tittar äldre tonåringar på onlinevideo

Vilka tittarvanor har våra ungdomar? I MMS senaste rapport Trend och Tema har man analyserat tittarvanor bland ungdomar mellan 9-19 år.

De yngsta som är mellan 9-12 år, tittar mindre än två timmar per dygn på onlinevideo. I takt med att åldern ökar, ökar även tittartiden och ungdomar mellan 17-19 år spenderar närmare fyra timmar per dygn med att titta på onlinevideo.*

Youtube är den mest populära tjänsten, följt av Netflix. Hos de yngre tittarna är Barnkanalen den tredje mest populära tjänsten medan ungdomar mellan 13-19 år väljer Viaplay.

Att onlinevideo ökar i alla målgrupper är ingen nyhet. Men det är ändå värt att notera att den dagliga tittartiden på onlinevideo nästan har fördubblats bland ungdomar på bara fyra år.

*Uppskattat tittande i snitt per dygn.

Trend & Tema publiceras 4 gånger per år och bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år.