4 steg för att ytterligare säkra upp och skydda ditt företag

Vi läser i tidningarna om korruptionsskandaler med mutor och fiffel och tänker att ”det där händer aldrig hos oss”. Men är du så säker på det? Detta är del två av två där vi hjälper dig att bygga upp ett skydd mot denna typ av skandaler.

Om du missade första delen hittar du den här.

Steg 5 – Öka kunskapen om korruption och oegentligheter
Som vi skrev i förra artikeln är en rutin inte till någon hjälp om ingen följer den. Se därför till att kommunicera ut företagets rutiner och policydokument till alla medarbetare. Genomför utbildningar i säkerhetstänk och se till att öka medvetenheten kring dessa situationer. Det handlar inte om att bygga en angivarverksamhet, utan att gemensamt hjälpa varandra uppmärksamma felaktigheter och risker, samt stärka det gemensamma skyddet mot korruption och skandaler.

Steg 6 – Genomför uppföljningar
Utvecklingen går rasande snabbt, och allt eftersom verksamheten fortlöper dyker nya risker och hot upp. Se därför till att löpande följa upp rutiner så att de är aktuella och efterföljs på rätt sätt. Här handlar det om att fortsätta med kontroller och hela tiden utvärdera de rutiner som finns på plats.

Steg 7 – Underlätta för tipsare och visselblåsare
Upprätta rutiner för att anmäla oegentligheter som uppmärksammas. Finns det möjlighet att anonymt tipsa om saker som pågår? Vem är det som följer upp ärendet? En medarbetare som vill anmäla sin chef för fiffel lär inte göra det om det är chefen som är ansvarig för uppföljningen. Se därför till att det är lätt att rapportera ärenden, och ha en utvald grupp som ansvarar för uppföljningen så att inget faller mellan stolarna eller skuffas undan för att undvika upptäckt.

Steg 8 – Gör det tydligt att korruption och brott inte tolereras
Företaget måste ha öppenhet och transparens kring hur denna typ av ärenden hanteras, och alla brott ska givetvis polisanmälas. Oavsett om det gäller en anställd eller en samarbetspartner som begår brott eller försöker fiffla måste företaget visa att detta inte tolereras och att alla sådana försök kommer att bestraffas i laga ordning utan försök till försoning eller förlikning. Om inte medarbetarna har tilltro till företagets sätt att hantera situationer kommer det öppna upp dörren för att fler begår brott och att lojaliteten raseras. Ett förlorat förtroende för företaget kommer dessutom ta mycket lång tid att bygga upp igen, och kosta betydligt mer i längden än att tydligt ta ställning redan i första läget.

Förhoppningsvis har du nu stenkoll på verksamheten och håller på att bygga ett skydd som är både effektivt, tydligt kommunicerat och ständigt uppdaterat. Det handlar i grunden om att varje medarbetare dagligen bidrar till att verksamheten bedrivs på ett sätt som inte öppnar upp luckor i säkerheten. Hjälp medarbetarna att hjälpa såväl varandra som företaget så kommer både anställda, kunder och leverantörer veta att det här är ett företag som går att lita på.