4 nya funktioner för Google Analytics

I takt med att allt fler företag försöker bli kundcentrerade och skapa en tydlighet kring kundresan och kundens livstidsvärde behöver även den tillgängliga datan stödja detta. Därför lanserar nu Google fyra nya mätvärden i Analytics för att underlätta förståelsen för kundresan.
Det är många som spenderar mycket tid med att tita på, analysera och försöka dra relevanta slutsatser av all data som du kan få i Google Analytics. Men trots det är det vissa funktioner som saknats, och många är knepen som tagits fram för att få fram önskade mätvärden. Men nu kommer fyra mycket efterlängtade mätvärden som färdiga funktioner i Analytics.
1. Fokusera på användare, inte sessioner
Tidigare gick det bara att få reda på hur många sessioner en specifik användare gjort. Men det sätt som en session beräknades gjorde att mätvärdena inte alltid gick att lita på. Genom att du nu kan fokusera rapporten på användaren och inte sessionen går det att följa en användare även om de är återvändande besökare på din sajt. Detta gör att du kan följa användares engagemang, och skapar dessutom förutsättningen för nästa funktion.
2. Utforska dina användare
Detta är en helt ny vy där du kan se hur lång tid en användare spenderat på din sajt, deras beräknade livstidsvärde, hur många transaktioner de genomfört på din sajt och mycket mer. Du får genom denna vy data om dina 10.000 viktigaste besökare, och data går tillbaka till 9 mars 2016.
3. Utforska din publik
Att skapa en publik (audience) har inte tidigare varit möjligt i Analytics, vilket innebär att det inte gått att skapa en förståelse kring hur vissa grupper agerar. Nu är det däremot möjligt att skapa en publik, som sedan går att observera i Analytics. Du kan dels analysera hur de beter sig över olika kanaler, lägga till dem som en sekundär dimension i dina rapporter eller som en primär dimension i dina egenbyggda rapporter eller funnels. Du får helt enkelt möjlighet att förstå hur dina olika besökargrupper beter sig.
4. Bedöm sannolikheten för konvertering
Att kunna förutsäga om en person kommer att konvertera på din sajt eller inte är oerhört värdefull information, eftersom det dels kan användas för att utveckla sajten, eller för att göra riktade insatser för att öka sannolikheten för konvertering.
Baserat på en persons tidigare beteende på sajten används nu samma maskininlärningsprinciper som för Smart Lists och Smart Goals i Analytics för att bedöma sannolikheten att de ska konvertera. För att kunna aktivera funktionen krävs minst 1000 användare per månad, och minst 30 dagars historisk data per person. Funktionen ger sedan en poäng från 1-100 där 1 är lägst sannolikhet och 100 är högst.
Dessa fyra funktioner tillsammans kommer göra det betydligt enklare för marknadsförare att såväl förstå besökarna som utveckla sajten för bästa möjliga kundupplevelse. Något som allt fler börjar inse är kritiskt för att stå ut i dagens konkurrensutsatta värld där kunderna dessutom ställer allt högre krav på service och positiva upplevelser.