4 hygienfaktorer som krävs för att inte sumpa din strategi för sociala media

Idag måste du i princip ha en strategi för sociala medier. Men det finns fyra hygienfaktorer för din hemsida som du måste ha koll på, annars riskerar dina investeringar i Facebook, Twitter, Instagram, etc. att vara förgäves.
Att skapa bra innehåll som lockar potentiella köpare och som utvecklar ditt varumärke jobbar de flesta företag med på sociala medier. Men din aktivitet på sociala medier syftar ofta till att driva trafik till hemsidan där kunden sedan genomför sitt köp. Därför är det viktigt att inte glömma bort hemsidan, eftersom det är den som kommer generera de faktiska inkomsterna.

 1. Sidans hastighet
  Vi vet att människors tålamod på internet krympt från 12 sekunder år 2000 till 8 sekunder år 2016. Sannolikt är detta ännu lägre på sociala medier, så om din sida tar 5 sekunder att ladda riskerar du att tappa en hel del av den trafik som du nyss drivit till hemsidan. Om du är osäker på hur snabb din sida är finns det flera sajter på nätet där du kan kolla hastigheten, samt få tips på hur du kan göra din sida snabbare.
 2. Trafikflöde från sociala medier
  Även om marknadsföring på sociala medier är sett som förhållandevis billig är det ändå resultatet som räknas. Hur stor är din ROI för dina annonser eller aktiviteter? Det enda sättet att mäta det är genom att analysera trafikflödet från sociala medier. Har du en sida som är byggd i Wix eller WordPress finns färdiga plugin som du kan koppla till dina sociala mediakonton och direkt se hur trafiken påverkas av dina aktiviteter. Om du inte mäter så vet du ju bara vad marknadsföringen kostar, inte vad den ger.
 3. Mänsklig kommunikation
  Även om många marknadsföringsinsatser idag sköts automatiskt och vi läser om hur vi ska optimera placeringar, ha psykologiska triggers med mera så är det i slutänden den mänskliga kontakten som många kunder söker efter. Framför allt förväntar sig kunder att få se en mer personlig sida av företag som de följer på sociala medier. Så om du enbart vill få ut ditt budskap finns det risk för att du skrämmer bort de kunder som gärna hade byggt en relation med ditt företag. Se till att inte bara visa upp en polerad företagsyta, utan visa att det är människor som jobbar på företaget.
 4. De små sakerna
  Även om det finns massor av detaljer som du kanske inte orkar fixa med så kan dessa detaljer samlas ihop till en stor hög som i slutänden innebär problem. Enkla saker som att ha korrekt metadata kan göra att din annons inte ser ut som en spam-länk. Att ta bort gamla landningssidor för kampanjer kan göra att din sida blir snabbare och att komprimera bilder är visserligen tråkigt men gör en hel del för användarupplevelsen.

I slutänden handlar det om att ha kundens hela resa för ögonen. Aktiviteter i sociala medier kan inte ses som isolerade från övriga delar av verksamheten, och även om hemsidor i viss mån anses förlegade i dagens app-täta värld fyller de fortfarande en mycket viktig funktion. Se till att den åtminstone inte skrämmer bort de kunder som är intresserade av att veta mer om ditt företag.