4 av 5 sociala medier skadar ungas självkänsla

En stor studie visar att fyra av fem sociala nätverk skapar känslor av ångest och otillräcklighet. Värst är Instagram och Snapchat.
Studien döptes till #StatusOfMind och genomfördes av Royal Society of Public Health (RSPH) tillsammans med Young Health Movement (YHM). De lät 1.500 unga mellan 14-24 år bedöma olika sociala nätverk i 14 olika hälsoaspekter. Dessa 14 områden har identifierats av hälsoexperter som viktiga för självkänsla och välmående, vilket i förlängningen påverkar såväl den mentala som den fysiska hälsan.

Studien visar att fyra av de fem mest använda nätverken, Instagram, Snapchat, Facebook och Twitter, har en negativ inverkan på de ungas hälsa och välmående. Anledningen till att just Instagram och Snapchat har störst negativ inverkan är sannolikt eftersom dessa nätverk huvudsakligen är visuella i sin kommunikation. En bild säger som bekant mer än 1000 ord, och bilder kan på ett helt annat sätt förmedla eller skapa känslor än text.

De bilder som delas på dessa nätverk har allt som oftast filter för att göra bilden mer tilltalande. Dessutom kan ibland flera hundra bilder tas innan en väljs ut att lägga upp. Tillsammans med att bara det bästa från en rad olika människor delas, bidrar det till att skapa en samlad bild av att alla vänner på nätverket är snygga, lyckliga och framgångsrika, vilket jämfört med sitt eget liv snabbt kan skapa känslor av att inte räcka till.

Tidigare studier har visat att en av sex unga kommer uppleva panikångest under sin livstid, en siffra som ökat med 70 procent de senaste 25 åren. Det är med andra ord en viktig fråga att uppmärksamma. RSHPs lösning är att de sociala nätverken ska markera bilder som blivit retuscherade, samt införa en pop-up som varnar användare som spenderar mycket tid på sociala nätverk om farorna.

Om fler varningar och pekpinnar är rätt väg att gå kan dock diskuteras. Snarare ligger nog lösningen i källkritik och att hjälpa unga att se sociala nätverk för vad de är – en plats där du kan välja att visa upp delar av ditt liv medan andra delar undanhålls. Att kunna föra en diskussion om de här frågorna med unga finns det kilometervis med artiklar skrivna om. Men i takt med att fler vuxna ser sociala nätverk som en del av vardagen ökar sannolikt förmågan att sätta sig in i ungas situation och möta deras frågor på en mer jämlik nivå än med bannor och pekpinnar.

RSPH och YHM har även tagit fram en film om #StatusOfMind. Du ser den här: