Nya regler ska hindra mängden annonsbedrägerier

I Storbritannien och Irland så har Joint Industry Committee for Web Standards in the UK and Ireland (?JICWEBS?) just publicerat regler mot annonsbedrägerier. Syftet är att öka tilliten för digital marknadsföring. Kommer vi snart kunna se något liknande i Sverige?

Branschorganisationens regelverk heter Good Practice Principles, och ska användas för att på ett standariserat sätt kunna granska om företagens (förläggare, agenturer och annonsföretag) tillvägagångssätt minskar risken för annonsbedrägerier.

Dessa riktlinjer är baserade på JICWEBS studie från 2015 där man beskrev olika typer av annonsbedrägerier, något som även gav upphov till en tidigare lista med tips på hur man ska minska antalet sådana.

“Att bidra med riktlinjer som kan användas för att certifiera företag är ännu ett viktigt steg i minskandet av riskerna för annonsbedrägerier online”, säger JICWEBS ordförande Richard Joan.

Med den senaste tidens kraftiga ökning av så kallade “ad blockers” så kan man tänka sig att det är viktigare än någonsin med en större transparens kring annonser. Konsumenternas tillit måste stärkas, och detta görs knappast med vilseledande eller rentav brottslig reklam,

Kommer vi kunna se ett liknande uppsättning i Sverige inom en rimlig tidsperiod? Det vore nog ett bra sätt att visa initiativ i denna rätt avgörande fråga.

Läs mer: Reklamblockerare kommer att kosta utgivarna 219 miljarder kronor år 2020