360°video: Transparensens verktyg

Som företag eller organisation är transparens oerhört viktigt. Samtidigt ratar allt fler kunder annonser och kräver ett allt mer givande innehåll. Hur syns man utan att “sälja”? Content marketing, säger du. Jag tillägger: 360°video.

Skapa content marketing med 360°video

Content marketing är ett win/win koncept där kunder får ett mervärde av det innehåll du exempelvis publicerar samtidigt som du skapar förtroende, någonting som förhoppningsvis slutligen resulterar i sälj. Hängde du med där?

360° video innebär att du får se en händelse, situation, plats i videoform ur alla vinklar. Du kan bokstavligen vinkla skärmen på din smartphone för att ta del av hela omgivningen.

Du kan använda 360° videos i syftet att marknadsföra er som företag samtidigt som kunderna får en häftig upplevelse. Vem köper du hellre bil av: Det företag som ger dig möjlighet att se hela insidan av samtliga bilmodeller via din smartphone eller den som ber dig komma in till bilhandlaren för att få samma upplevelse?

Använd 360°video för att visa vem du är

Nu har du möjlighet att visa vem ni som företag är, hur ni jobbar samt vad ni erbjuder kunderna på ett mer interaktivt och engagerande sätt. 360°videon kan ge kunden en “bakom kulisserna”- inblick i företaget, någonting som oftast resulterar i att kunden får ett större förtroende för företaget. Inte sällan kommer kunderna vilja följa er via fler kanaler.

Här kommer storytelling in i bilden

Blank Spot Project
Källa: Blank Spot Project

Det finns få verktyg som gör storytelling-jobbet åt dig som 360°kameran. Blank Spot Project är ett projekt som arbetar med att bland annat upplysa läsaren om problematik kring utlandsjournalistiken i Sverige. De har i ett av sina reportage använd sig av 360° videon för att ge läsaren en mer visuell och interaktiv upplevelse i syfte att samtidigt tillhandahålla läsaren en mer verklig uppfattning om den rådande situationen i reportaget. Genialiskt och effektfullt, anser jag.

Låt kunden följa med på er resa. Ingen resa inplanerad? Skapa en med 360° video sittandes på kontorsstolen.

Fler användningsområden för 360°videon

En musikvideo behöver nuförtiden sällan kosta mycket. Väljer du dock att satsa på kvalitativa “hype”- skapande sådana? Ja, du tänker rätt: jag säger även här att 360° video är perfekt för det ändamålet. Inte minst om din målgrupp är “millennials”, det vill säga folk som är födda från 80-talet och framåt. Satsa då på att köpa in 6-16 stycken GoPro kameror, lite beroende på vilken variant du väljer, och kör igång! Ge Dina läsare, följare, kunder, etc möjligheten att bli nyfikna på Dig och vad Du alternativt det varumärket du vårdar har att erbjuda dem.

Fort Minor levererar en fantastisk 360°video á la storytelling.

Använd 360° videos för att skapa ännu en dimension på er content marketing á la storytelling. Du har nu fortfarande chansen att briljera och sticka ut. Men skynda dig, snart blir 360°videon normen.