3 värdefulla expertråd och en bok som kan boosta din tillväxt

Intervju med Tiffani Bova på Salesforce

Under SIME fick jag möjligheten att sitta ner med Salesforces Customer Growth and Innovation Evangelist Tiffani Bova som skrivit boken Growth IQ. Med närmare 30 års erfarenhet från teknikbranschen, och tio år som Distinguished Analyst and Research Fellow på Gartner har hon ett unikt perspektiv på vad företag behöver göra, och hur de behöver göra det, för att boosta sin tillväxt.

Boken “Growth IQ – The 10 paths to growth” kommer från de analyser hon gjorde på Gartner, parat med hennes breda erfarenheter från teknikbranschen där hon arbetat med såväl försäljning som företagsutveckling och var dessutom med och utvecklade en av världens första molntjänster. Vad hon upptäckte var att flera företag kämpade med liknande utmaningar när det kom till tillväxt, oavsett vad de faktiskt arbetade med. När hon började gräva djupare i detta fann hon tio olika spår som företag kan ta för att driva på tillväxten, och dessa samlade hon i sin bok. Men den som letar efter nya tips kommer bli besviken, de tio spåren är nämligen inget nytt menar Tiffani, hon har bara moderniserat dem. Det som däremot är den verkliga AHA-upplevelsen är hur de olika spåren kan kombineras, och i vilken ordning de bör kombineras för att nå bästa resultat.

Så vem är bokens målgrupp undrar jag så klart.
Tiffany menar att hon egentligen inte har någon tydlig målgrupp, utan ser att olika personer kan ha olika nytta av boken. För någon som jobbar med marknadsföring eller försäljning kan vissa delar göra mycket för det egna arbetet, medan det för en CMO eller CEO kan vara relevant att läsa hela boken.

Har hon några tips att dela med sig av?
Självklart är rekommendationen att läsa boken för att få ut vad den har att erbjuda, men med hennes bakgrund kan jag inte låta bli att fråga om hon ändå inte har några bra tips för företag som vill boosta sin tillväxt. Hon delade då med sig av tre värdefulla råd att ta med sig:

1. Det finns inte en enkel lösning
Det är aldrig bara en sak som du behöver fokusera på, det är alltid minst två, oftast 3-4 olika saker du behöver se till att jobba med för att få fart på tillväxten. Frågan är vilka dessa är och i vilken ordning du gör dem.

2. Kontexten är viktigare än spåret
Viktigare än kombinationen och ordningen på de olika spåren är dock kontexten som ditt företag befinner sig i. Det handlar dels om din företagskultur, men även geografisk kontext där samma företag kan behöva olika tillväxtstrategier i USA respektive Asien. Att jämföra sig med andra företag i industrin är därför till viss del bortkastat menar hon, eftersom du behöver fokusera på var din utveckling ligger, och du kan inte välja tillväxtspår innan du vet din egen kontext.

3. Tänk efter före
Mycket handlar om att tänka efter före, och fatta beslut baserat på vad som händer runt omkring. Du kan inte välja ett spår om inte marknaden är mogen för det. Ett exempel hon nämner är Netflix och BlockBuster. BlockBuster började med sin streamingtjänst sex år före Netflix, men kunderna hade inte tillräckligt bra uppkoppling för att kunna streama video. Det var därför inte nödvändigtvis fel beslut, det var bara inte anpassat till marknaden just då.

Tiffani menar att hon egentligen gillar att berätta historier från scen, så att få ner sina tankar och exempel i en bok var en stor utmaning. Därför har hon samlat ihop flera case, och för varje spår finns tre användarcase från verkligheten, där två av dem är positiva exempel, och det tredje är exempel på hur man inte bör göra. Ett av de negativa exemplen är faktiskt Starbucks som, trots att de idag är väldigt stora och växer kraftigt, för några år sedan höll på att gå bort sig när de fokuserade för mycket på produktexpansion och för lite på kundupplevelsen.

För dig som inte är intresserad av att läsa hela boken, eller ens ett helt kapitel har Tiffani strukit under viktiga meningar och för varje case finns en bild som sammanfattar caset. Varje kapitel har även en enkel sammanfattning av de viktigaste punkterna i kapitlet. För varje spår finns dessutom en summering av vilka andra spår som fungerar bra i kombination, och i vilken ordning de i sådana fall bör implementeras. Hon vill helt enkelt att vem som helst ska kunna ta upp boken och få med sig viktiga pusselbitar för att tänka annorlunda kring tillväxt och sitt arbete.

Så om du är ute efter att hitta nya sätt att jobba med din tillväxt kan boken vara ett bra stöd. Kom bara ihåg Tiffanis tre tips: du måste börja med din egen kontext, jobba med flera spår samtidigt och tänka efter före så du inte fattar beslut som inte marknaden är redo för. Vem vet, boken kanske blir årets företagsjulklapp?