3 tydliga trender under årets NextM

Förra veckans NextM bjöd på en kavalkad av välkända talare, spännande diskussioner och intressanta utställningar av partners till GroupM. Under de två dagarna framträdde dessutom tre tydliga trender för var marknadsföringsbranschen är på väg.

NextM har gjort sig känt för att vara en nordisk version av SXSW, där teknik och konst möts för att driva kommunikation och marknadsföring framåt. I år gästades eventet dessutom av internationellt välkända namn såsom Oobah Butler och Max Tegmark. Tillsammans med övriga talare målade de en bild av var marknadsföringsbranschen står just nu, och vart den är på väg.

Den första tydliga trenden var behovet av tillit

Ett flertal talare lyfte tillit (trust) som mycket viktigt, i synnerhet när vi idag jobbar med allt mer personaliserad marknadsföring. För att kunna anpassa budskapen efter personer så måste företagen veta mer om individerna, och för att de ska ge ifrån sig den data som behövs så måste de lita på företagen. Som konsument vill man helt enkelt vara säker på att personliga uppgifter inte används till fel saker, något som GDPR och liknande hjälpt till att sätta fingret på. Men fortfarande måste företag visa att de respekterar individen, och vara transparent i hur de använder data.

En annan trend som flera av talarna lyfte var behovet av att förtydliga relationen mellan människor och AI, samt vem som har kontrollen

Allt fler ondgör sig över den enorma makt som ett fåtal företag idag besitter, och det finns en ökande rädsla för att tekniken håller på att springa ifrån den vanliga människan. Konsekvensen blir antingen att de stora företagen kontrollerar tekniken, och därmed populationen, eller att tekniken tar över helt och styr över oss människor. Flera av talarna, däribland Max Tegmark, vill därför hitta vägar för att se till att människan fortsätter ha (eller återtar) kontroll över tekniken och den utveckling som sker. Politiker och makthavare är några som behöver vara starkt drivande i dessa frågor, men även företag och individer behöver ta sitt ansvar. Fler människor behöver förstå teknik och AI, och vi behöver diskutera vad tekniken ska användas till, och kanske i högre utsträckning vad den inte ska användas till. Det handlar därför inte bara om lagar och regler, utan även om vad som anses vara etiskt riktigt, och se till så att en etisk och moralisk kompass införlivas i AI och andra tekniska innovationer.

Den tredje tydliga trenden var nya sätt att visualisera genom VR och AR

Ett flertal av utställarna under eventet visade upp olika lösningar för Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Precis som för AI börjar dessa nu få praktiska användningsområden, och precis som för många tidigare tekniker är det sexindustrin och spelindustrin som ligger i framkant. Men nu börjar även tillverkningsindustri och byggbransch ta till sig de nya teknikerna för att kunna kapa kostnader och snabba på exempelvis prototypframtagning men även genomföra utbildningar. Skanska jobbar redan med ett VR-baserat utbildningssystem för att lära ut riskmedvetenhet, ett koncept som visat sig vara mycket effektivare än den vanliga klassrumsundervisningen. AR gör det även möjligt att exempelvis bygga ihop en maskin, se hur den fungerar och om den kommer passa fysiskt i en arbetsmiljö, innan man börjar bygga prototyper.

Överlag var det, precis som tidigare år, ett mycket bra event där såväl talarna som deltagarna bidrog med tankeväckande idéer och nya perspektiv. NextM är verkligen en plats för att blicka framåt och se vilka möjligheter som ligger på vänt för marknadsföringsbranschen. Jag ser redan fram emot nästa års event!