3 tips från Arla Foods om hur du kan arbeta effektivare med PLM

Under konferensen PLM Innovation Forum 2019 som arrangerades i Stockholm av TECHNIA var Arla Foods en av talarna.

Vi fick lyssna till Katja Maria Bittmann som är Director and Head of PLM och Palle Klærke som är Senior IT Manager PLM om deras resa att implementera PLM och rulla ut processerna genom hela Arla.

Product Lifecycle Management, även förkortat PLM, är en filosofi för hur man hanterar en produkt och information om produkten under hela dess livscykel. Begreppet PLM används ofta när just informationen om produkten skall hanteras under produktens hela livscykel.

För Katja och Palle har det varit en relativt kort men ändå mer intensiv resa då arbetet började för bara fem år sedan. Utmaningen sedan start har varit att få kontroll över all data, som idag tar minuter att hantera i jämförelse med flera veckor tidigare, och öka datakvaliteten. Det har även varit en utmaning att få med sig alla medarbetare och alliera dem till visionen. När alla väl blev insatta och omfamnat processen ökade effektiviteten i bolaget markant, förklarar duon på scen.

För att hantera hela PLM-processen krävs det system och till sin hjälp använder man sig av 5-6 olika leverantörer varav Dassault Systèmes med plattformen 3DEXPERIENCE är ett av dessa. Dassault Systèmes är ett globalt företag med över 250,000 kunder representerade av 11 industries i 140 länder. Deras plattform 3DEXPERIENCE används till alla möjliga produkter och tjänster – allt från bilar som drivs av solceller till att optimera produktutvecklingen hos Arla Foods.

Trots att Arla använder olika leverantörer, varav Dassault Systèmes är en av dessa, är det viktigt att samtliga leverantörer ingår i deras PLM-team. Eller så som Palle säger under presentationen “det är viktigt att de lämnar hatten vid dörren för när de kliver in på kontoret är vi ett gemensamt team”.

Resan med Arla Foods PLM-process är fortfarande i sin linda och det är mycket arbete kvar. “Vi är långt ifrån att vara klara. Just nu är det fokus på att nå målen som vi riktade in oss på från start och sedan rulla ut den lösningen till resten av koncernen. Bara det arbetet kommer att hålla oss sysselsatta ytterligare några år. Att transformera en hel koncern är en lång resa som kräver tålamod,” förklarar Katja.

För bolag som står på startlinjen med sin PLM-process har Katja och Palle tre tips:
  1. Se till att IT och verksamheten samspelar under implementeringens gång. PLM kan inte vara ett IT-projekt utan det måste vara ett transformationsprojekt för hela affärsverksamheten. PLM måste implementeras på alla nivåer inom organisationen.
  2. Redan från start ska du ta med så kallade Learning Cycles, där man tar tillvara på alla erfarenheter under projektets gång. Oavsett om det gäller leverans, utbildning och hur olika delar av verksamheten samverkar. Försök att få dessa feedback-loopar att fungera. Det är genom dem som du kan få kvittens på om projektet går framåt och snabbt se fördelarna. Genom att använda oss av Learning Cycles kan vi idag se hur långt vi har kommit jämfört med för några år sedan.
  3. Använd Personas för att säkra att alla inom företaget har tilldelats sin roll i projektet. Genom att gruppera användare och tilldela dem roller i projektet kan vi försäkra oss om att ingen lämnas utanför. Vi kan också enklare sätta oss i deras behov och snabbare anpassa projektet för att öka effektiviteten.