3 tips för att starta en webbshop

Har du en affärsidé som du ännu inte förverkligat? Här får du 3 tips från Jacob Bartoletti som jobbar på Skapawebbkraft om hur du kan starta en egen webbshop.

Härligt när en läsare vill dela med sig av sina kunskaper till alla andra – tillsammans blir vi klokare!

Har du någonsin lekt med tanken att på egen hand sälja en produkt då är det ypperligt tillfälle att gå från tanke till förverkligande. Numera kan i princip vem som helst starta en webbshop. Tekniken för att sälja på nätet har blivit mer tillgänglig än någonsin tidigare. Det är enkelt att komma igång och dessutom är priserna för några av de bästa plattformarna som marknaden har att erbjuda relativt låga.

I den här artikeln går jag igenom vad du ska tänka på vid val av plattformar och ger tips för hur du startar en webbutik som passar din affärsmodell och din erfarenhetsnivå.

1. Formulera din idé i en enkel affärsplan

Det kan förefalla både byråkratiskt och onödigt mödosamt med att skapa en affärsplan. Men faktum är att det kan räcka med att du endast skriver ner och definierar några av de viktigaste parametrarna i ett dokument. Du behöver inte nödvändigtvis följa de modeller och mallar som typiskt används av riskkapital-finansierade startups (SWOT, Porters femkraftsmodell, Boston-matrisen etc.).

Gör det enkelt för dig själv och definiera åtminstone följande:

  • Din idé: Vad ska du sälja och till vem?
  • Vision: Vilka marknader kan bli aktuella på sikt?
  • Kostnadskalkyl och budget: Vad finns det för kostnader förenade med att driva din webbutik? (Inköp, logistik, marknadsföringskostnader, transaktionskostnader etc.). Vad har du för budget? (Själva plattformen som du behöver för att bygga din webbshop innebär vanligen en förhållandevis låg kostnad och kan i vissa fall användas gratis.)
  • Definiera dina konkurrenter och hur du ska lyckas bättre än dem.
  • Marknadsföring, nisch och målgrupp: Att sälja på internet innebär att du måste synas. Hur ska dina kunder hitta din webshop? Gör en enklare marknadsanalys där du definierar vilka kanaler du ska använda för att marknadsföra dina produkter och tjänster. Genom att välja en snävare nisch är dina förutsättningar för att lyckas med att marknadsföra dina produkter bättre.

2. Välj plattform som matchar dina behov

Anledningen till att du ska formulera din affärsidé i text är för att tydliggöra dina faktiska behov. Med en enklare affärsplan åskådliggör du både behov och potentiella problem och det blir på så vis enklare att göra ett bra val av plattform för att bygga din webbshop med.

Du bör välja den e.handelsplattform som passar dig bäst med omsorg. Din plattform ska ge dig rätt förutsättningar för att snabbt komma igång med din webbutik samtidigt är det essentiellt att tjänsten i fråga ger bra stöd även längre fram då ditt företag växer och då nya behov uppstår.

Några viktiga kriterier kan vara:

  • Skalbarhet: Din e-handelsplattform ska ge dig rätt förutsättningar för tillväxt och expansion.
  • Anpassad för din marknad: Din e-handelsplattform ska ha stöd för de marknader som du planerar att vara verksam på. Det kan handla om betallösningar som typiskt används på de marknader där dina kunder befinner sig. Men det kan vara minst lika viktigt att din plattform är integrerad med populära applikationer för din marknad. Självfallet måste även din plattform ha stöd för att hantera valutainställningar, språk och eventuella skatt/momspåslag för din marknad.
  • Befintliga användare på dina marknader: Planerar du att sälja på exempelvis den svenska marknaden? Då bör du säkerställa att det redan finns väletablerade webbutiker som använder motsvarande e-handelsplattform som du överväger att använda. Det är även rekommenderat att välja en plattform som redan har befintliga användare inom samma nisch som ditt företag.
  • Utbud av funktionalitet: Säkerställ att din plattform ger dig tillgång till ett stort utbud av funktioner eller “appar”. (Ett vanligt nybörjarmisstag är att inte definiera framtida behov. Det finns många e-handelstjänster som erbjuder funktionalitet som täcker grundläggande behov. När din webshop växer kommer dock även ditt behov av funktionalitet att förändras. Kontroller därför att det även finns ett bra utbud av funktionalitet för eventuellt framtida behov.

I övrigt bör du fundera över hur mycket tid du vill lägga på att bygga din webbutik? Ska du exempelvis bygga din webbutik helt på egen hand, då kan det vara bättre att välja en plattform som är både användarvänlig och som ger dig tillgång till allt på ett och samma ställe (domän, webbhotell, support, teman etc.)

Är du däremot en erfaren webmaster eller om du vill ha en mer flexibel lösning där du på egen hand behöver rodda med webbhotell och CMS (ex. WordPress & Joomla). Då kan det vara bättre med en tjänst för Öppen källkod (“Open Source”). Då har du större möjlighet till att göra egna anpassningar i din webbutik.

3. Undvik internationellt okända plattformar

Som ett generellt tips avråder jag från att använda svenskutvecklade plattformar. Anledningen till det är för att de system som utvecklats för exempelvis den svenska och nordiska marknaden i princip aldrig ger dig samma utbud av funktionalitet som de mer internationellt erkända plattformarna.

Stora och internationellt väletablerade e-handelslösningar tillåter vanligen oberoende utvecklare att utveckla och sälja sina applikationer till användarna av plattformen i fråga. På så vis uppdateras utbudet konstant med ny funktionalitet.

Väljer du däremot att använda en internationellt okänd e-handelsplattform då är risken stor att du endast får tillgång till den funktionalitet som utvecklats av plattformens egna utvecklare.

Det innebär inte enbart att du får tillgång till ett mindre utbud av applikationer (funktioner). Du får dessutom indirekt betala för utvecklingskostnaderna av funktionalitet som du kanske inte har behov av (eftersom att utvecklingskostnaderna täcks in i priset för plattformens tjänstepaket).

Stora, väletablerade plattformar låter de användare som har behov av specifika funktioner att köpa dessa direkt från utvecklaren och tar typiskt ut en procentsats eller påslag på utvecklarens försäljningspriser.