Keymetrics

Kraftigt ras för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 49,6 procent i april, jämfört med samma period föregående år.

Investeringsnivån är den lägsta för en april-månad sedan mätningarna påbörjades. Det kraftiga raset slår brett och påverkar samtliga mediekategorier. Viss kalendereffekt bör beaktas då april 2020 hade fyra måndagar jämfört med 2019 som hade fem. Totalt förmedlades under april drygt 800 miljoner kronor.

Medieinvesteringarna backade på bred front under april och uppvisade en negativ tillväxt om 49,6 procent, jämfört med samma månad föregående år. Detta är den lägsta noteringen sedan Mediebyråbarometern startades. I kronor motsvarar detta en nedgång om drygt 800 miljoner– bara i april. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 22,3 procent.

I april backade medieinvesteringarna mycket kraftigt till följd av corona-krisen. Bortsett från kalendereffekt, om cirka 10–15 procent, minskade medieinvesteringarna hela 35–40 procent under månaden. En kombination av kraftigt minskad efterfrågan och sjunkande mediepriser får alltså dramatiska effekter – trots att mediekonsumtionen i många kanaler har ökat under krisen. Nästkommande månader kommer tydligare visa på omfattningen, men med största sannolikhet kommer investeringarna fortsätta att minska under en lång tid. Efter finanskrisen 2008/2009 sjönk medieinvesteringarna som mest med 18 procent, och det tog 1,5 år för marknaden att återhämta sig. Vi har en tuff tid framför oss och det gäller såväl publicister som byråer, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Samtliga mediekategorier uppvisade negativ tillväxt och backade kraftigt under april. Printkategorierna minskade med 43 procent, digitala medieköp med 40 procent, TV tappade 55,6 procent, utomhus/trafikreklam 62,6 procent och radio backade med hela 41,4 procent. Att mediekategorin bio backade så pass kraftigt är förväntat i och med stängda biografer till följd av corona. Ackumulerat, hittills i år, är dagspress kväll den mediekategori som har haft det tuffast och totalt sett uppvisar mediekategorin en negativ tillväxt om 47,7 procent.

Den breda nedgången är något förvånande, då förväntan var att de digitala kanalerna skulle klara sig något bättre under en kris då många annonsörer väljer att jobba med performance snarare än breda räckviddskampanjer. Det har dock inte skett, utan de digitala kanalerna faller på bred front. De två stora massmedierna utomhus/trafikreklam och TV faller kraftigare än övriga medier, men båda dessa kanaler påverkas av kalendereffekten med runt 15 procent. Netto faller alltså TV med cirka 40 procent och utomhus/trafikreklam med 48 procent. För de flesta mediekategorier blev april 2020 den sämsta april-månaden sedan mätningarna påbörjades. Kommande månader kommer visa hur lång och djup denna kris kommer att bli – men prognosen är dyster, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
ESOMAR drar igång TV