Keymetrics

Distansarbetet har ökat med 400 procent

Kvinna som sitter med sin dator vid ett skrivbord

Sedan 2011 har Tele2 Företag gjort en undersökning om digitaliseringen på arbetsplatserna där man bland annat frågat yrkesarbetande svenskar om vad de tycker om kvaliteten på sin arbetsgivares IT-tjänster. I årets undersökning har vi med hjälp av Kantar Sifo undersökt svenskarnas inställning till distansarbete både innan och under coronakrisen.

I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans ser man en ökning från 15 till 57 procent av total arbetstid mellan februari och april, en ökning med nästan 400%.

I april 2020 ser vi att 94% av de som kan jobba hemifrån gör det i någon utsträckning. 32% arbetar hemifrån på heltid under coronakrisen, vilket bara 2% gjorde i februari. I Stockholmsområdet jobbar 45% hemifrån på heltid under april.

Undersökningarna visar också att 39% av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36% upplever att de jobbar mer effektivt. 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när krisen är över och de får återgå till sina kontor igen.

9 av 10 använder sig av videomöten där Teams och Skype är de vanligaste tjänsten och majoriteten (65%) sitter mindre än 10 timmar i videomöten per vecka. 7% uppger dock att de sitter 20 timmar eller mer per vecka.

Sammanfattning av undersökningarnas resultat

Allmänt

I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans ser man en massiv ökning i mängden distansarbete under Corona-krisen från 15 till 57% av total arbetad tid- en ökning med 400%
Av de som har möjlighet att distansarbeta gör 32% det på heltid under Coronakrisen. 2% gjorde det innan.

8 av 10 jobbar mer eller lika mycket som tidigare – Kvinnor över 55 är en grupp som vi ser jobbar mer nu jämfört med innan corona och inom bank & finansbranschen jobbar 28% mer än vad de gjorde tidigare.

4 av 10 kommer att jobba mer på distans när man återgår till sina kontor på heltid igen.
Av de stockholmare som har möjlighet att distansarbeta gör 45% det på heltid vilket ska jämföras med 25% utanför storstadsregionerna.

Arbetsmiljö, trivsel och effektivitet

36% av de som jobbar på heltid hemifrån upplever att de jobbar mer effektivt än innan, men bland de som jobbar 25% eller mindre på distans är det fler som upplever minskad snarare än ökad effektivitet.

Att jobba en stor del av sin tid på distans ökar trivseln, minskar stressen och gör det lättare att koppla av när man är ledig. Av de som jobbar heltid hemma så uppger 68% att de har en god balans mellan arbete och fritid och 64% att de kan koppla av när de är lediga.

Samtidigt ser vi att en majoritet saknar fikastunder och småpratet kollegor emellan och 49% tycker att distansarbete går ut över teamkänslan. Innan Coronakrisen var den siffran 26%.

3 av 10 upplever att deras relation till sina kollegor har blivit sämre.

De som har partner uppger att relationen till viss del ha blivit bättre, alternativt är oförändrad. Vi ser samma mönster för relationen till sina barn.

Teknik

2 av 10 upplever att företagets IT- och telefonilösningar fungerar mycket bra jämför med 1 av 10 innan Corona.

73% upplever mindre än 1 timme strultid i veckan jämfört med 65% innan coronakrisen.

30% tycker videomöten blir för effektiva och att man glömmer kallpratet och relationsbyggandet.

46% av de som sitter i videomöte i mer än 10 timmar per vecka, säger att det vissa dagar blivit för mycket videomöten utan chans för återhämtning. Av de som sitter i möte mellan 4-9 timmar varje vecka, så uppger 17% samma.

56% använder Microsoft Teams, 55% Skype, 13% Zoom och 6% Google Hangouts. Bland företagen med fler än 200 anställda är Skype vanligast som 60% använder sig av.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Nordic Morning vinner Stockholm