Keymetrics

Medieinvesteringarna rasar över 6 procent

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 6,2 procent under mars, jämfört med samma period föregående år.

Dessutom hade mars 2020 en extra faktureringsdag, vilket gör tappet ännu större. Siffrorna visar att coronakrisen slår hårt även mot medieinvesteringarna och tuffast hade kategorin bio som uppvisade en negativ tillväxt om 61,6 procent. Totalt förmedlades under mars drygt 1,2 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna minskade med 6,2 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Mars 2020 hade fem måndagar jämfört med mars 2019, som hade fyra måndagar. Med en extra faktureringsvecka torde medieinvesteringarna uppvisa en positiv tillväxt, så blev dock inte fallet under mars. Fyra mediekategorier gick mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; radio, utomhus/trafikreklam, online video samt TV. Den kategori som ökade mest under månaden var radio, detta med en ökning om 27,3 procent.

Ackumulerat, hittills i år, uppvisar de totala medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 10,8 procent. Vid en jämförelse av 12-månadersperioder (april 2018-mars 2019 vs. april 2019-mars 2020) är minskningen av medieinvesteringar från Sveriges Mediebyråers medlemmar drygt 1 miljard kronor.

Givetvis är coronakrisen den stora förklaringen till att medieinvesteringarna backar, även om vi tidigare har sett en cyklisk nedgång i medieköp. Det finns dock en fördröjning i den kraftiga nedgång vi kan förvänta oss; mycket av de medieinvesteringar som gjordes i mars bokades redan i februari eller ännu tidigare, och dessutom var de första 10 dagarna i mars inte lika påverkade av krisen som den senare delen av mars. Vi kan med största säkerhet förvänta oss väsentligt större nedgångar för medieinvesteringarna kommande månader, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna backade under mars. Tuffast hade kategorin bio som backade med 61,6 procent under mars. Även kategorierna dagspress kväll och DR/Annonsblad backade kraftigt under månaden. DR/Annonsblad är även den kategori som ackumulerat, hittills i år, har backat mest. Detta med en nedgång om 42,5 procent.

Radio är den kanal som ökade mest under mars, men med en extra faktureringsvecka är detta i linje med föregående period 2019. Radio tycks inte ha påverkats kraftigt av coronakrisen under mars. Även utomhus/trafikreklam ökade, men här är bokningscyklerna betydligt längre och kategorin kommer sjunka de kommande månaderna. Den största kategorin TV ökade med 4 procent, men givet en extra faktureringsvecka borde den ökningen vara minst 20 procent. Det skulle innebära att TV tappar runt 25 procent om vi bortser från periodiseringseffekter. Övriga mediekanaler faller kraftigt. De samlade digitala köpen minskar med 18 procent; de samlade printköpen 23 procent. Noterbart är kvällspress som gör sin sämsta månad någonsin. Att bio faller mest av alla kanaler är förväntat, då samtliga biografer är stängda, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Passa på att lära dig något nytt