Keymetrics

”Receptet för ett nordiskt ekosystem som kan konkurrera med Google och Facebook”

Jonas Rundgren Smartclip

Smartclip vill bjuda in alla medieägare till en dialog om hur man på små nordiska marknader kan samverka för att bygga för en långsiktigt hållbar lokal videoannonsmarknad med smarta och konkurrenskraftiga lösningar, skriver Jonas Rundgren, Managing Director på smartclip Nordics.

I dag kan vem som helst med ett kreditkort och baskunskaper skapa en effektiv annonskampanj med några knapptryckningar. Dessutom har Google och Facebook förstått hur man på bästa sätt kan aktivera den data man får från sina användare. Inte bara på sina egna ägda kanaler utan också på det öppna internet utanför. De har lyckats etablera ett självreglerat mätsystem som gång på gång bevisar sin egen effektivitet.

Kort sagt kontrollerar de hela värdekedjan i vårt digitala ekosystem och har på så sätt byggt en skalbarhet och enkelhet som få kan tävla med. Här finner vi pusselbitarna som saknas för att nordiska medieägare med sitt professionella, trovärdiga och mer kvalitativa innehåll ska kunna tävla med de globala jättarna om medieköparnas och annonsörernas investeringar.
 
Vi på smartclip har länge drivit idén att lokala medieägare måste jobba tätare tillsammans, kanske även med den som tidigare var ens störste konkurrent. Vi måste se djupare än gemensamma paketeringar och erbjudanden. Bara genom att på riktigt närma oss varandra kan vi skapa synergieffekter inte bara för oss själva utan också, och kanske framförallt för annonsörerna.
 
Smartclip är en av del RTL Group och dotterbolag till Mediengruppe RTL (RTL Tyskland). På den tyska marknaden har samarbeten i projekt som AdAlliance på allvar lyckats konkurrensutsätta de globala jättarna på sin egen hemmaplan. Data- och privacyfrågan adresseras genom ytterligare ett gemensamt initiativ i European NetID foundation där medier i alla storlekar samlas via ett single sign on med användares integritet säkerställd och möjliggör en gemensam datastrategi.

För att vidareutveckla detta även i Norden kommer smartclip under 2020 ta initiativ in till en rad möten och andra samarbetsaktiviteter. Målet är att ge lokala medier möjlighet att kontrollera värdekedjan och bygga en i grunden gemensam infrastruktur i form av annonsteknologi och datahantering för att kunna harmonisera sitt erbjudande så att det blir enkelt att köpa. En accesspunkt, en teknisk specifikation och en dataprofil som heter lika och fungerar likadant i ekosystemet, alldeles oavsett vilket media som en annonskontakt skall levereras på.

Mätning, valuta och uppföljning måste förenklas och göras transparent för köparen. Det skapar ett mervärde och en trovärdighet som de globala jättarna inte kan tävla med. Tillsammans med gemensamma lösningar för privacy frågor och användardata gör det möjligt att tävla med Google och Facebook och göra den allt mer värdefulla förstapartsdatan mer användbar och skalbar.
 
En annan förutsättning för att lyckas är tillgång till produkter som är helt integrerade och förankrade i Total Video-världen.Med det stora utbudet av produkter inom in-stream- och out-stream, såväl som OTT-reklam, kan nordiska annonsörer redan utnyttja möjligheterna i video var som helst samt förena TV och digitala skärmar genom en Total Video-strategi.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
NTM väljer Litium för sin e-handelssatsning