Keymetrics

Nyhetsmedierna kan förlora varannan annonskrona

Flera svenska mediehus riskerar att förlora uppåt 50 procent av sina annonsintäkter under april månad. Det visar en ny enkät som branschorganisationen TU – Medier i Sverige gjort bland sina medlemmar.

Svenska nyhetsmedier befinner sig i en mycket utsatt situation. Bland allmänheten finns ett stort intresse för trovärdig och relevant rapportering om pandemins effekter lokalt, nationellt och internationellt. Och att svara på det behovet kräver betydande resurser. Samtidigt pressas redaktionerna av snabbt minskade annonsintäkter. Intäkter som i vanliga fall används för att betala för den journalistik som just nu efterfrågas av väldigt många, säger Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige.

Fyra av mediehusen tror att deras annonsintäkter kommer att minska med 41-50 procent i april, jämfört med motsvarande månad i fjol.

Tre mediehus uppskattar april månads minskning till 31-40 procent.

Två mediehus uppskattar sina respektive annonstapp till 51-60 procent.

Två mediehus tror att april månads minskning hamnar mellan 21 och 30 procent.

Majoriteten av de som svarat på vår snabbenkät uppskattar att annonsinvesteringarna i deras kanaler minskar med 30-50 procent nu i april. För ett par riskerar tappen att bli än mer betydande. Så stora intäktstapp kommer att få allvarliga och direkta konsekvenser för mediehusen och deras möjligheter att bevaka pandemins effekter på samhället, säger Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige.

 

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Nedräkning till att Facebook kopierar Zoom och Teams