Keymetrics

Dags för nästa steg i molnet

händer som skriver på dator

Nu är det dags att ta nästa kliv i användningen av molnteknik. Med rätt verktyg och en del hårt jobb blir belöningen flexibel IT-drift, både för gamla och nya applikationer. Det skriver Sammy Zoghlami på Nutanix.

Avsaknad av begränsningar är en klassisk marknadsföringskliché. Men om man ser på molnet i dag ligger det en del sanning i påståendet. Företag som klarar av att se bortom det de hoppas åstadkomma i dag, och i stället undersöker möjligheterna med modern molnteknik kan spränga bojorna och åstadkomma mirakel. De olika uppgifter som sköts med molntjänsterna blir fler och mer avancerade varje dag. En stor anledning till det är att de underliggande tekniklösningarna, kärninfrastrukturen, inte förändras särskilt mycket. I stället läggs nya lager med verktyg, applikationer och tjänster på kärninfrastrukturen. Det är de lagren som erbjuder ny funktionalitet.

För att använda facksnack så höjs abstraktionsnivån för användarna. På ren svenska kan man säga att användarna får tillgång till mer lättanvända och mer ändamålsenliga verktyg. De behöver inte bry sig om krångliga tekniska detaljer. Den här beskrivningen gäller för alla typer av molnplattformar: publika, privata, multi och hybrid. Multimoln innebär att flera publika molnplattformar ingår i en IT-miljö. Hybridmoln innebär en blandning mellan privata och publika moln.Multimoln kan beskrivas som en sort hybridmoln som bygger på flera olika publika molnplattformar. Tanken är att utnyttja funktionalitet från olika publika molnplattformar för att bygga nya lösningar. Det kan låta som ett recept för komplexitet och krångel.

Lösningen på problemen är att automatisera och att använda verktyg för dela på resurser och flytta resurser mellan olika publika moln. Det görs i form av tjänster i lagren ovanför molnplattformarnas kärninfrastruktur. Med de här tjänsterna blir det möjligt att beskriva hur olika uppgifter ska utföras (med vilka molnresurser), till exempel beroende på tidpunkterna de ska utföras eller på omfånget av dem. Ett exempel på det senare är att kunna hantera en stor mängd ordrar som blir följden av en lyckad marknadsföringskampanj. Att definiera sådana här lösningar manuellt är inte praktiskt görbart. Därför erbjuder företag som Nutanix plattformar med de administrationsverktyg som behövs för att göra det. Sådana verktyg drar nytta av etablerade tekniklösningar som Kubernetes för att hantera applikationer, data och andra nödvändiga resurser.

Det här gör att det blir möjligt att köra en affärsprocess på den mest lämpliga molnplattformen för tillfället. Det kan vara en billig publik molnplattform med medelmåttiga prestanda om processen inte är prioriterad, eller ett lokalt datacenter med höga prestanda när processen är högprioriterad. Flytten av körningen mellan de båda plattformarna kan automatiseras och genomföras utan avbrott. Med sådana här lösningar behöver inte användare ägna tid och energi åt att fundera på var driften ska skötas. De besluten har automatiserats. Flyttar mellan plattformar kan genomföras flera gånger per vecka eller kanske aldrig. Det är regler som definierats på förhand som avgör det.

De här möjligheterna finns även för äldre, så kallade legacy, applikationer. De kan köras oförändrade i hyperkonvergerade IT-miljöer och flyttas fritt mellan lokala datacenter och multimolnmiljöer, utan att de behöver modifieras eller optimeras. Det är sådana här möjligheter som ger trovärdighet åt utfästelser om avsaknad av begränsningar. Visst, det krävs en del arbete och fantasi för att skapa lösningarna. Men företag som lägger ner det arbetet belönas med flexibilitet, prestanda, kostnadseffektivitet och, inte minst, ändamålsenliga IT-lösningar.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Diversitet är ett måste för framtidens företag