Keymetrics

Stark inledning av hösten för medieinvesteringarna

hand som visar en graf som stiger

Medieinvesteringarna ökade med 15,0 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt och den kategori som ökade mest var bio.

September blev en stark månad för medieinvesteringarna som totalt sett ökade med 15,0 procent. Flertalet mediekategorier ökade: bio, utomhus/trafikreklam, online video, TV, radio, sociala medier, online display samt sök. Den mediekategori som ökade mest var bio, med en positiv tillväxt om 111,2 procent. Ackumulerat, hittills i år, har bio ökat med 9,3 procent. Totalt förmedlades under september nästan 1,7 miljarder kronor.

Stark inledning av hösten för medieinvesteringarna. Förvisso hade september 2019 ytterligare en faktureringsdag jämfört med samma månad föregående år – men det är långt ifrån hela förklaringen till månadens ökning. Flertalet kategorier uppvisade positiv tillväxt och totalt sett blev medieinvesteringarna de högsta någonsin för en septembermånad. Trafik/utomhusreklam gav ett riktigt styrkebesked i september – trots att jämförelsemånaden 2018 innehöll riksdagsval, som är en mycket stark drivkraft för kategorin, så ökade mediet med drygt 30 procent. Även TV ökade mer än vad periodiseringen kan förklara. Siffrorna visar tydligt att annonsörerna och mediebyråerna prioriterar räckviddsmedier, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Samtliga printkategorier inledde hösten svagt. Den mediekategori som backade mest under september 2019 var dagspress kväll som uppvisade en negativ tillväxt om 46,1 procent. Sett till hittills i år står även dagspress kväll för den största minskningen med en negativ tillväxt om totalt 28,4 procent.

Online video ökar i samma takt som TV och nådde i september den näst högsta notering någonsin – rörlig bild står sig mycket starkt. Men ökningen inom övriga digitala medier är betydligt blygsammare. Den totala digital volymen ökade med 11,0 procent, vilket borde ha varit högre på grund av fler faktureringsdagar i september. Online display ökade med endast 6 procent – det är tydliga tecken på att mediebyråerna föredrar video och sociala medier framför traditionella banners. De tryckta medierna gör återigen en mycket svag månad – på grund av valet 2018 samt en generell nedgång i annonsvolym. Printkategorierna minskade i september men 26 procent, vilket är den största minskningen en enskild månad hittills under 2019. Framförallt hade dagspress kväll en mycket tung september; annonsintäkterna är i det närmaste halverade jämfört med september 2018, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Qamyar Ghomi ny kommersiell chef på LRF Media