Keymetrics

”Nyhetsmedia är ett bra val oavsett prioritering”

Bildkälla: Schibsted

Nordens största ROI-databas ligger som grund till rapporten ”Effekten av nyhetsmedia”. I studien har man tittat på annonsörers effekt i kontexten nyhetsmedia, print och digitalt, för att sedan jämföra resultatet med andra medieslag.

Nyhetsmedia är ett bra val oavsett prioritering, då det är starkt drivande av såväl försäljning som varumärkesuppbyggnad, och ett medieslag som ofta fungerar bra i kombination med andra medier, säger Andreas Nordfors, Marketing Science Director på GroupM.

Studien är inte bara unik i sitt slag utan det är dessutom första gången som svensk nyhetsmedias fyra största aktörer – Bonnier, Schibsted, Stampen och Mediekompaniet – samarbetat kring ett insiktsprojekt av den här storleken.

Vi på GroupM har Nordens största ROI-databas och det här är första gången som en metastudie genomförs för att påvisa effekten av nyhetsmedia såväl i print som digitalt. Genom att dessutom ta perspektivet både kring försäljnings- och varumärkeseffekt skapas en unik helhetssyn av den fulla impact som nyhetsmedia kan ha på en annonsörs affär, säger Andreas Nordfors.

Bland studiens många utmärkande slutsatser framgår det att nyhetsmedia som kanalval har en viktig roll att spela för annonsörer som vill påvisa effekt. Studien visar på starka synergier mellan nyhetsmedia och performance-medier. Annonsörer som investerar i nyhetsmedia har i genomsnitt 70% högre ROI för sin sökordsannonsering, 30% högre ROI för sin online video-annonsering (till exempel Youtube) och 32% högre ROI för sina medieinvesteringar i social.

Det är ju bara att titta på senaste årens ”Last-click”-perspektiv som sällan ger en rättvis bild av annonsörens effekt. I dessa fall får ju onekligen aktörer som Google och Facebook för mycket kredd eftersom man är den sista plattformen som målgruppen kommer ifrån innan man hamnar hos varumärket, säger Andreas Edehorn, försäljningschef Stampen Media.

”Effekten av nyhetsmedia” presenteras i sin helhet för första gången på Mediedagen 19 september i Stockholm. Rapporten, som introduceras av Andreas Nordfors från GroupM, följs upp av en panel på scen bestående av tre av Sveriges mest tongivande marknadschefer.

Under hösten kommer Bonnier, Schibsted, Stampen och Mediekompaniet bjuda in medieköpare och marknadsförare till gemensamma seminarier.

Med rapporten tar vi mediehus nästa steg för att tillsammans visa på effekten av nyhetsmedier med en enad röst. Vi vill även göra en förflyttning från att prata i silos om analogt och digitalt, till att istället mäta effekten av nyhetsmedia som kategori, säger Joakim Flodin, vd och Director of Schibsted Marketing Services.

Den bilden av att möta marknaden som en gemensam röst delas av Mediekompaniets försäljningsdirektör Martin Irborg.

Äntligen börjar begreppet nyhetsmedier sätta sig i branschen som en benämning för kanalvalet nyhetskontext, oavsett om vi snackar digitalt eller print. Men i rapporten nöjde vi oss inte med att stanna där, utan vi har också brutit ner effekten på digital display och print separat. Det visar ju sig att båda kanalerna ger bra pang för pengen till annonsören, säger Martin Irborg.

Vi på Dagens Analys har i dagarna diskuterat framtiden för svenska nyhetsmedier. Vår analys är att det är en tuff framtid som väntar när de amerikanska drakarna tar både allt mer av annonspengarna och nu även vill ta över nyhetspubliceringen. Hur svenska medier ska överleva kan du höra här nedan:

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Facebooks hemliga plan är att den här prylen ska ersätta din mobil