Keymetrics

Medieinvesteringarna tappar fart

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 7,8 procent, jämfört med samma period föregående år.

Flertalet mediekategorier uppvisade negativ tillväxt under sommarmånaderna och tuffast hade kategorin dagspress kväll. Sommarens vinnare blev bio, online video, utomhus/trafikreklam och radio. Totalt förmedlades under juni och juli drygt 1,7 miljarder kronor.

Under årets sommarmånader, juni och juli, minskade medieinvesteringarna med totalt 7,8 procent. Noteringen är dock den näst högsta för den aktuella perioden i Mediebyråbarometerns historia – endast samma period 2018 har uppnått högre investeringsnivåer. Mediekategorierna bio, online video, utomhus/trafikreklam och radio blev sommarens stora vinnare. Ackumulerat, hittills i år, är online video den mediekategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om totalt 16,7 procent.

Medieinvesteringarna backade något under juni och juli. Trots detta kan man inte definiera sommaren som svag. Detta då noteringen för juni och juli är den näst högsta någonsin – endast sommaren 2018 har varit starkare. Årets siffror möter således rekordnivåer från föregående år – en sommar som präglades av höga investeringsnivåer kopplat till fotbolls VM. Vinnarna under årets sommarmånader blev bio, online video, utomhus/trafikreklam och radio. Både radio och utomhus/trafikreklam kommer från relativt höga nivåer 2018. Att kategorierna fortsätter att öka är ett styrkebesked som visar på annonsörernas fortsatta tillit till att dessa medier kan bygga räckvidd och skapa effekt, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade röda siffror under juni och juli. Tuffast hade dagspress kväll. Ackumulerat, hittills i år, är kategorin – dessutom – den kategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om totalt 28,3 procent. Även följande kategorier backade under juni och juli; dagspress storstad, DR/Annonsblad, populärpress, fackpress, dagspress landsort, online display och TV.

Som väntat sjönk mediekategorin TV kraftig under sommaren, främst under juni, då kategorin under föregående år drevs av fotbolls VM. Totalt har TV tappat medieinvesteringar under sommaren om 13,1 procent, motsvarande drygt 85 miljoner kronor. Men, juni och juli 2019 är den näst starkaste sommaren någonsin uppmätt – även för TV. Andra medier som tappade stort var online display och DR/Annonsblad. Print tappade på bred front, och tappet om 24,2 procent – motsvarande över 54 miljoner kronor – är anmärkningsvärt stort under sommaren. Noterbart är att dagspress kväll gjorde en mycket svag sommar; medieinvesteringarna är i det närmaste halverade jämfört med samma period 2018, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Här kan du testa dina digitala kunskaper helt gratis