Keymetrics

Fake news är ett problem även i Sverige

Mer än hälften av svenskarna tror att de utsatts för desinformation och politisk påverkan på internet.

Det visar en undersökning av svenskarnas attityder till spridning av desinformation, integritetsmissbruk och olika aktörers påverkan på den politiska opinionen inför valet 2018.

Unga människor som ofta använder sociala medier är de som i störst utsträckning tror att de utsätts för påverkan, säger Håkan Cavenius, projektledare och forskare på det statliga forskningsinstitutet RISE.

Enligt statistik från Inter­netstiftelsen använde 71 procent av svenskarna internet för att ta del av politisk in­formation inför riksdagsvalet 2018. Det kan jämföras med valet 2014 då mindre än hälften använde internet för detta ändamål. Politiker och väljare kan numera i allt högre utsträckning agera utan att styras av journalisternas val av ämnen och frågor. Digitala medier, i synnerhet sociala medier, får därmed en allt ökande betydelse för demokratin.

Undersökningen som vi genomfört visar att majoriteten av svenskarna anser att man utsätts för politisk påverkan och desinformation, men att man själv har relativt goda kunskaper att bedöma informationen man får, i synnerhet om den kommer från traditionella mediekanaler. En klar majoritet har också i slutändan haft ett stort förtroende för valresultatet, säger Håkan Cavenius, RISE.

Den grupp som i störst utsträckning anser att de påverkas i valfrågor och att deras integritet missbrukas är de som använder sociala medier ofta, i synnerhet yngre personer. Dessa anser också att deras integritet missbrukas mer än vad äldre personer gör, något som sannolikt har att göra med att de exponeras mer för internet men också att de ofta har en större kunskap om digitala tjänster.

Det här väcker frågor kring det demokratiska samtalets framtid, och hur vi ska bli bättre på att förhålla oss till dessa fenomen, säger Håkan Cavenius.

Inför riksdagsvalet 2018 uttryck­tes farhågor att utländska aktörer och nättroll skulle försöka påverka den svenska val­rörelsen, som varit fallet internationellt. Undersökningen visar att 37 procent av svenskarna oroar sig för att utländska aktörer ska påverka svenska val och att över hälften menar att deras interaktion på internet påverkar deras politiska uppfattningar. Men samtidigt visar undersökningen att svensken anser att enskilda individer och utländska regeringar och organisationer inte påverkar opinionen, medan politiska partier och massmedier anses ha en större påverkan.

Undersökningen är gjord inom ramen för Vinnova-projektet “Sjyst data!” där svenskarnas attityder till spridning av desinformation, integritetsmissbruk och olika aktörers påverkan på den politiska opinionen undersöktes inför valet 2018. Resultaten är insamlade genom en enkätundersökning genomförd av Kantar Sifo baserat på ett representativt urval av drygt tusen personer.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
”Jag ser stora möjligheter att utveckla bolaget”