Keymetrics

Uppdaterade internationella reklamregler

Från den första juli gäller den nya versionen av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation i Sverige. Reglerna har anpassats till det nya reklamlandskapet och gäller globalt.

En nyhet är tydligare krav på transparens och information i fråga om kommersiella meddelanden kontra redaktionellt material och användargenererat innehåll. I reglerna betonas att alla medier och plattformar inbegripet sociala medier måste följa regelverket. Stor vikt läggs på att det ska vara transparent om att det är reklam och vem som är annonsör. Reglerna gäller bland annat annonsörer, influencers, bloggare, vloggare, affiliatenätverk, dataanalytiker och adtech-företag.

Regelverket är grundläggande för självreglering av reklam samt är en beskrivning av vad som är god marknadsföringssed i marknadsföringslagen. Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) ­– näringslivets generella självreglering för etisk reklam – prövar om anmäld reklam följer reglerna.

I ett föränderligt medielandskap blir behovet av självreglering och regler som snabbt kan anpassas till nya tekniker och kanaler allt större, säger reklamombudsman Elisabeth Trotzig.

Reglerna som är globala sätter standarden för en hållbar och ansvarsfull marknadsföring, bidrar till ett stärkt konsumentskydd och konkurrens på lika villkor.

Handel är global, men lagar skiljer sig mellan länder. För att skapa trygghet för företag att göra internationella affärer behövs harmonisering och förutsebarhet. Som globalt regelverk gör koden just det, säger ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko.

Regelverket skapar en gemensam branschpraxis som underlättar för företag att producera reklam som de vet fungerar på fler marknader. Genom att följa reglerna vet de att de håller sig inom gällande etiska ramar, och kan därför lättare agera globalt, fortsätter Susanna Zeko.

Det nya, uppdaterade regelverket gäller från och med den första juli 2019.

Här kan du läsa dokumentet:

ICCs-Regler-for-Reklam-Marknadskommunikation-2019

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Videoklipp med barn lockar fler tittare på Youtube