Keymetrics

En app ska kartlägga hur skåningarna rör på sig i sommar

HD och Sydsvenskan kommer i sommar att kartlägga skåningarnas resande genom att be så många som möjligt att visa hur de rör sig med hjälp av en app i mobiltelefonen.

Sydsvenskan och HD rapporterar alltid om trafikläget när det förändras, och granskar besluten som ligger bakom, men den här kartläggningen blir den första i sitt slag för tidningarna.

Bättre koll på fritidsresor

Bland de resvaneundersökningar som görs på nationell och lokal nivå i Sverige fokuserar nästan alla på jobbresor: de görs ”en normal arbetsvecka” och mäter mest resor till och från arbetsplatser.

Samtidigt vet vi idag att jobbrelaterade resor bara är en tredjedel av svenskarnas resande. De två andra tredjedelarna – ärenden och fritidsresor – vet vi betydligt mindre om, säger Anna Clark, trafikforskare på Trivector, Lundaföretaget som Sydsvenskan och HD gör den här sommarens undersökning tillsammans med.

Syftet med projektet är att komma närmare våra läsare och medborgare. Det blir ett sätt att bidra både till journalistiken och till samhällsbyggnad – på ett lätt och innovativt sätt. Många resvaneundersökningar består av otaliga blanketter du fyller i, där du får uppskatta hur långt du rest varje dag. Nu har tekniken gjort det lättare att bidra och det ger även varje individ en möjlighet att se och förstå hur du reser. Vi ser det som en win-win-win – för läsaren, för journalistiken och för samhället, säger Catti Rosengren, affärsutvecklare på Bonnier News Next och ansvarig för projektet.

För att delta i undersökningen laddar användarna ner en app som samlar in data om hur de rör sig. Innan uppgifterna analyseras får varje användare granska och godkänna sin data: att uppgifterna stämmer och att de vill dela med sig av dem.

Undersökningen kommer att göras 8 till 21 juli (veckorna 28 och 29), men de som vill bidra uppmanas att dela med sig direkt och resten av sommaren.

Samarbetet mellan HD–Sydsvenskan och Trivector drivs med stöd från Googles utvecklingsfond Digital News Initiative och Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Bonnier News innovationsprogram Next driver projektet.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Medieinvesteringarna backar på bred front