Keymetrics

Hushållens lägger allt mer på strömmande tjänster

Hushållen i Sverige lägger allt mer pengar på medietjänster. Svenska hushåll lade i snitt 450 SEK i månaden på medieabonnemang under 2018.

Störst är aptiten på rörlig bild där utgifterna för streaming har ökat med nästan 20 procent jämfört med 2017.

I en nyligen publicerad analys slår Mediavision fast att hushållens utgifter för medieabonnemang ökar kraftigt under 2018. Rörlig bild står för två tredjedelar av utgifterna där digital betal-TV fortsatt är största medieslaget. Tillväxten är dock störst för streamingtjänster inom rörlig bild (SVOD), d v s tjänster som Netflix, Viaplay, HBO Nordic m fl. Under 2018 ökade utgifterna för streamingtjänster med 44 procent jämfört med 2017, vilket motsvarar en tillväxt på 30 SEK per hushåll i snitt.

– Svenskar lägger allt mer pengar på medieabonnemang – i synnerhet inom det digitala området. De redan höga nivåerna inom rörlig bild fortsätter att tillta. Det här är ett tydligt tecken på att vi nu är inne i en mycket snabb omdaningsfas. Det är de prenumerationsbaserade videostreamingtjänsterna som står för den största ökningen. Men även tjänster inom ljud når höga nivåer, t ex ljudbok- och musikstreaming-tjänster. Vi förväntar oss att även 2019 blir ett spännande år, speciellt eftersom många nya tjänster redan aviserats, säger Natalia Borelius på Mediavision.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Nu ska sträcktittare få egna annonsformat