Digitala kanaler står för nära 40 procent av totala medieköpen

Under januari uppvisade flertalet digitala kanaler positiv tillväxt och står nu för nästan 40 procent av de totala medieköpen, vilket är den högsta noteringen i Mediebyråbarometerns historia. Totalt förmedlades under januari nästan 1,2 miljarder kronor.

Månadens stora vinnare blev dagspress kväll som ökade med 13,8 procent.

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna med 2,6 procent, jämfört med samma månad föregående år. Den kategori som ökade mest under månaden var dagspress kväll med en positiv tillväxt om 13,8 procent. Även online display och online video ökade under månaden, 11,6 procent respektive 7,8 procent.

Den starka konjunkturen för medieinvesteringarna håller i sig. Trots en nedgång om 2,6 procent är januari 2019 en av de starkaste januarimånaderna i Mediebyråernas historia. Dagspress kväll var den mediekategori som ökade mest under årets första månad. Kategorin har även visat sig stark i januari tidigare år, sannolikt beroende på utförsäljningar och reor från detaljister. De digitala kanalerna ökade sammantaget med 6,2 procent i januari och står nu för nästan 40 procent av de totala medieköpen från mediebyråerna, vilket är den högsta noteringen hittills, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under årets första månad. Den kategori som backade mest under januari var bio med en negativ tillväxt om 31,3 procent. Även fackpress, populärpress, radio, dagspress storstad, TV, sök, dagspress landsort, DR/annonsblad samt sociala medier backade i januari.

Det är anmärkningsvärt att två breda massmedier, TV och radio, tappade under januari. Radio blev den stora förloraren med en minskning om 23,1 procent. Visserligen möter radio starka siffror från 2018, men förra året vid samma tid fanns inte de nationella licenserna som finns idag – nedgången är överraskande. TV möter också en stark månad; januari 2018 var strax innan OS. Men en del av förklaringen till nedgången, om 6,1 procent, är sannolikt de stora prishöjningarna från TV-nätverken, som fått annonsörer att antingen avvakta i januari, eller flytta budget till andra mediekanaler. TV har inte varit slutsålda i januari, och kanske har man överskattat marknadens vilja att betala kraftigt höjda priser, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Facebook gör det enklare för varumärken att hitta influencers