Keymetrics

Medieinvesteringarna ökar igen

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 4 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år.

Totalt förmedlades under oktober nästan 1,8 miljarder kronor, vilket är den högsta noteringen för i år. Sett till enskilda mediekategorier blev den stora vinnaren i oktober utomhus/trafikreklam med en positiv tillväxt om 20 procent. Den mediekategori som hade det tuffast under månaden var bio som backade med 25 procent.

Oktober blev en mycket stark månad för medieinvesteringarna och flertalet kategorier ökade. Totalt under månaden förmedlades nästan 1,8 miljarder kronor – vilket är den högsta nivån för i år. Mediekategorin utomhus/trafikreklam ökade mest under månaden, med en positiv tillväxt om 20 procent. Även kategorierna radio, online video, TV, sök och online display uppvisade positiv tillväxt under månaden.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv och under oktober ökade investeringarna med hela 4 procent. De flesta mediekategorier gynnas av en fortsatt hög annonskonjunktur. Några tecken på vikande eller avsvalnande konjunktur för kommunikations- och konsumtionsdrivna företag på den svenska marknaden syns inte. Den absolut största ökningen under oktober stod utomhus/trafikreklam för – vilket kan ses som ett tecken på annonsörernas behov av varumärkesskapande annonsering. Radio fortsätter att växa och en del av förklaringen kan vara ökad räckvidd för den kommersiella radion i och med de nya tillstånden, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som hade det tuffast under oktober var bio, som backade med 25 procent. Även kategorierna dagspress kväll, populärpress, DR/Annonsblad, dagspress storstad, fackpress, sociala medier och dagspress landsort uppvisade negativ tillväxt under oktober. Ackumulerat, hittills i år, står populärpress för den största tillbakagången med en negativ tillväxt om 17,6 procent.

– Print fortsätter visserligen att tappa, dock inte lika dramatiskt som vissa tidigare månader. Några printtitlar, med starka varumärken, verkar ha börjat landa i en stabilare annonsaffär – så pass att kategorin enstaka månader ökar, avslutar Staffan Slörner.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Här är alla förbjudna annonser på sociala medier