Keymetrics

”Vi tar ansvar för våra medlemmars yrkesetiska kompetens”

Intervju med Jessica Bjurström, VD på KOMM

När jag fick möjlighet att ställa några frågor till Jessica Bjurström, KOMMs VD sedan 2010, var det naturligt att fråga om hur krisen i medievärlden påverkat kommunikationsbyråernas konkurrenssituation. I den här intervjun kan du läsa om Jessicas tankar och hur hon ser på framtiden för media.

KOMM Sveriges kommunikationsbyråer har en lång och växlingsrik historia. Annonsbyråernas Förening, AF, som stiftades 1919, hade som huvuduppgift att skydda 18 annonsbyråers monopol på rätten att förmedla annonsutrymme mot internationellt accepterad provision (15 % av bruttot). Den rätten var värd mycket pengar för lindrigt arbete. 1960-talets nytänkare (Leon Nordin, Erik Elinder) brände ner den gamla fästningen och Sveriges Reklambyråförbund hörde till Europas pionjärer. Allt kreativt arbete ersattes för nedlagd tid, talang och ambition betalades bra.

När jag nu fick möjlighet att ställa några frågor till Jessica Bjurström, KOMMs VD sedan 2010, var det naturligt att fråga om hur krisen i medievärlden påverkat kommunikationsbyråernas konkurrenssituation. Under de senaste tio åren har Google, Facebook och Instagram tagit hem 10 av den svenska annonsmarknadens 40 miljarder kronor (2017) Har kommunikationsbyråerna blivit hårt klämda av onlinejättarnas effektiva säljorganisationer?

Jessica Bjurström: ”Javisst, Facebook och Instagram inte minst är vassa konkurrenter, som håller direktkontakt med annonsörerna. Men under det nya årtusendets första årtionde hade nya problem stött. Reklambyråernas moderna ersättningssystem hade nu accepterats av alla – och det passade utmärkt också för management- och organisationskonsulter, designbyråer, digitaltekniker och marknadsanalytiker, som kryddade sina utbud med marknadsföring och PR i alla tänkbara former. Reklambyråerna stötte på konkurrens från företag med oväntade kompetenser. När den digitala tekniken spreds var reklambyråerna igång med att bredda sin verksamhet och öppna dörrarna för konsulter av olika slag.

”Våra tjänster är anpassade till uppdragsgivarens behov”.

”Ett av de viktigaste skälen för ett företag att vara med i en kvalificerad branschförening är att de tjänster som erbjuds är anpassade till vad medlemmarnas uppdragsgivare behöver. Att våra medlemmars och deras uppdragsgivares bästa också är vårt gäller i alla situationer. För KOMMs medlemmar är utformning och ledning av kommersiella nätverk där medlemmarna dels kan bredda sina kunskaper över traditionella gränser och dels lära känna lämpliga samarbetspartners för sina egna nätverk.”

Hur har KOMM klarat ekonomin under de här besvärliga åren?

Jessica Bjurström: ”Under den här perioden har KOMM ändrats i flera omgångar och olika riktningar. Runt millennieskiftet sålde vi av Berghs School of Comunications men fortsätter en självklar samverkan. Den enda undervisning som vi själva har behållit är ARU-utbildningen, eftersom vi tar ansvar för våra medlemmars yrkesetiska kompetens. I stället har individföreningen i branschen, Sveriges kommunikatörer specialiserat sig på utbildning över hela kommunikationsfältet.”

”En av KOMMs huvuduppgifter är att bidra till att säkra våra medlemsföretags ekonomi. I stort sett har branschens ansträngningar lyckats. På digitalområdet har medlemmarnas kompetens inom formgivning och textbehandling gjort moderna hemsidor till en klart säljbar produkt. De nya annonsformaten native och content är enligt reklamstatistiken de enda reklamformer som har ökat sina marknadsandelar under det senaste året.

Hur arbetar KOMM idag? Vilka är era viktigaste arbetsuppgifter? Och vad används medlemsavgifterna till?

Jessica Bjurström: ”Som branschorganisation har KOMM hittills klarat sig ganska bra. Vår uppgift är inte att samla på oss vinster utan att använda medlemmarnas pengar för att främja deras intressen på kort och lång sikt, t ex genom att bevaka lagstiftning som GDPR och verka som en av Reklamombudsmannens huvudmän. Föreningen har infört ett utförligt program för god och jämställd arbetskultur på initiativ av årsmötet 2012.”

”KOMM är officiell partner i den internationella reklamtävling som varje år hålls i Cannes, Cannes Lions, både som tävlingsdeltagare och i juryarbetet. Cannes Lions grundades som en tävling för reklamfilmare men omfattar idag 11 olika kommunikationsklasser. I Cannes har KOMM-medlemmarna skördat många priser.”

Jessica Bjurström: ”Det svenska Guldägget är KOMMs mest kända utmärkelse, första gången delades det ut 1961, är idag en av reklamvärldens mest respekterade kvalitetsstämplar. Guldägget har också växt ut med åren och omfattar nu 15 kategorier och flera speciella hederspriser. Syftet med våra tävlingar är att föra svensk kreativ kommunikation i vid bemärkelse framåt och hävda dess anseende internationellt, slutar Jessica Bjurström”.

Artikeln är skriven av

Olle F. Ringenson

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Det här kan du lära av Newsner