Keymetrics

Investeringarna i media ökar något

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 1,6 procent under september, jämfört med samma period föregående år.

Hittills i år har medieinvesteringarna ökat med totalt 6,7 procent, vilket motsvarar en ökning på omkring 690 miljoner kronor. Månadens stora vinnare blev radio med en positiv tillväxt om 23,9 procent. Valets påverkan på medieinvesteringarna uteblev och den mediekategori som hade det tuffast under månaden var bio. Totalt förmedlades under september drygt 1,4 miljarder kronor.

September blev en stark månad för medieinvesteringarna, som totalt ökade med 1,6 procent, jämfört med samma period föregående år. De mediekategorier som ökade under september var radio, TV, sociala medier och utomhus/trafikreklam. Månadens stora vinnare blev radio som uppvisade en positiv tillväxt om 23,9 procent, vilket även är den högsta noteringen för kategorin under en septembermånad – någonsin. Radio är även den kategori som procentuellt har ökat mest hittills i år, med en positiv tillväxt om 21,5 procent, vilket motsvarar en ökning om närmare 80 miljoner kronor.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv och ökade även under september. Dock var valets påverkan på medieinvesteringarna i september marginell, om än inte obefintlig. De politiska partierna har visserligen annonserat, men sannolikt har mer traditionella annonsörer valt att hålla tillbaka något. Vi har tidigare sett tendenser på att annonsörer och mediebyråer flyttar köp från digitala kanaler till breda analoga kanaler. I september förstärktes detta ytterligare och jakten på räckvidd är fortsatt tydlig, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under september 2018 var bio som uppvisade en negativ tillväxt om 30,3 procent. Även kategorierna populärpress, fackpress, DR/Annonsblad, sök, dagspress storstad, dagspress landsort, dagspress kväll, online display samt online video backade under september. Ackumulerat, hittills i år, är populärpress den kategori som procentuellt sätt har minskat mest. Detta med en negativ tillväxt om 18,1 procent.

-De samlade digitala medieinvesteringarna minskade med 5,5 procent under september – främst online display men även online video och sök backade, vilket var oväntat. Den enda digitala kategorin som ökade i september var sociala medier och i en månad innehållande ett riksdagsval är den breda nedgången för digitalt mycket förvånande. Dagspress storstad och dagspress kväll är de enda mediekategorierna som verkar ha gynnats av valet, trots att de båda backade, men – betydligt mindre än under tidigare månader, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
SEO-tips 2019