Keymetrics

”Vi ser en enorm tillväxt digitalt. Senast idag med nya rekord!”

Intervju med Daniel Kederstedt, chef för SvD Näringsliv

Efter semestrarna tog Daniel Kederstedt steget upp på en av den internationella medievärldens mest observerade plattformar. Ska det utvecklarlag som Daniel nu ingår i kunna övertyga de skakade tidningsägarna om att det finns en bro mot framtiden och att gamla Svenskan har börjat bygga den. En mycket intressant intervju med Daniel Kederstedt, chef för SvD Näringsliv.

Under årtiondena närmast före den digitala revolutionen uppfattades de stora morgontidningarna, som hade hög täckning inom utgivningsområdet, som den allra starkaste tidningsgruppen i Sverige. Idag uppfattas samma tidningar av många som särskilt hårt drabbade. Hur är läget idag för SvD, har upplageutvecklingen stabiliserats?

”Jag skulle vilja säga att det har mer än stabiliserats, faktum är att vi växer. SvD hade enligt TS en upplaga på 165 000 under 2017 och särskilt glädjande är att 63 000 då bestod av digitala prenumeranter – en ökning med över 40 procent på bara ett år. Vi ser en enorm tillväxt digitalt. Senast idag firade vi nya rekord i antalet betalande läsare”.

Tidningsutgivarnas namnbyte till TU medier Sverige tolkas av en del som att konkurrens mellan papper och online är utsiktslös och att den pappersutgivare som vill överleva måste spela över hela klaviaturen. Hur bedömer du förutsättningarna för SvD Näringsliv. Räknar ni med att det höga läsintresset kommer att leva vidare och skapa nya marknader för insiktsfulla analyser? Eller är den digitala snabbrapporteringen så effektiv att den utgör ett växande hot mot pappersupplagorna?

”I stället vill vi sätta nyhetsagendan med egna avslöjanden.”

”Det jag tycker mig se är att medieaktörerna framför allt kanske börjar hitta sin digitala plats. Tittar vi exempelvis just på näringslivsjournalistiken så har andra spelare kommit in som Omni Eknomi, vilket ger oss nya möjligheter. Vi kommer inte att ägna oss åt den hypersnabba nyhetsbevakningen, det låter vi Omni Ekonomi göra åt oss. Istället vill vi sätta nyhetsagendan med egna avslöjanden samt förklara och fördjupa inom nyhetsfåran.

Vi pratar ofta om ”second story first”, att man kanske läser en nyhet i flödet någonstans men att det är hos man hittar svaret på nästa fråga, att det är på SvD som man får fördjupningen, guidningen eller analysen. Äntligen ser vi en förståelse bland läsarna för att kvalitetsjournalistik kostar.”

Hur har det gått för stora de morgontidningarna som grupp? Finns det undantag – positiva och negativa? Finns det några lysande undantag som kan tjäna som förebild för andra, där man börjar behärska den svåra prissättningen av digitala tjänster?

”Det är en svår fråga. Men så här: Spolar vi bara tillbaka något år så har det hänt väldigt mycket här, idag är det väl bara Expressen som inte låser in sin sajt om man jämför med de klassiska tidningarna? Men trenden att låsa in material är glädjande nog också något man ser bland lokaltidningarna. Positivt nog ser vi äntligen en förståelse bland läsarna för att kvalitetsjournalistik kostar. Vi konkurrerar inte med lågt pris, till skillnad mot flera av våra konkurrenter, utan med hög kvalitet och nöjda läsare.

En del tidningar har haft svårt att bygga in värden som prenumeranter gillar att betala för i sina sajter. Eller är det fel, har sajterna funnit  sin form, med fungerande utformnings- och betalningsmodeller?  Ser man e-kostnaderna för att hänga med i den digitala utvecklingen som ett allt allvarligare hot?

”Den som inte utvecklas kommer inte att finnas kvar, det är inte svårare än så. Ja, vi är fortfarande beroende av papperstidningen och ja, den är jätteviktig för oss intäktsmässigt. Men att satsningen mot det digitala på något sätt skulle vara negativ har jag svårt att se, den är en förutsättning.

”Jag skulle vilja hävda att vi inom Schibsted är i absolut framkant inom medievärlden, såväl nationellt som internationellt, när det kommer till den digitala transformationen. Sedan kan man alltid fråga sig om vi, liksom många andra, kan bli bättre på att tydliggöra vad man får när man tecknar sig för en digital prenumeration? Och ja, absolut. Här finns att göra.”

Stora annonsörer har konstaterat att morgontidningarna förlorar sina unga läsare. Att mobilen är på väg att bli huvudmedium för män och kvinnor under 30 år? Hur har tidningskoncernerna reagerat?

”Det är inte bara unga män och kvinnor som vänder sig till mobilen, det ser vi över nästan alla åldersspann. Men man ska då också komma ihåg att en populär digital produkt är just e-tidningen (alltså papperstidningen i digital form) den fyller en tydlig funktion även i mobilen där den är populär. Men vad gäller mobilen så är det den vyn som vi främst arbetar utifrån idag, det är den vi anpassar oss till när vi skriver ingresser eller exempelvis jobbar med sajtens utseende och bygger nya funktioner.

Här kan du läsa fler artiklar ur serien – Framtidens medie- och kommunikationsSverige:

”Kvalitetsjournalistik är vad morgondagens mediekonsumenter gärna betalar för”

Styrelseordförande i Sveriges Annonsörer: ”De måste vara relevanta och avvikande”

En av Sveriges mest erfarna medieforskare: ”Det är inte läsningen som dör ut, det är läsvanorna som förändras”

Vad kan hända nu – efter Bonniers köp av Dagens Media?

”För att trygga journalistikens överlevnad arbetar vi för att skapa rättvisa och lika skatteregler”

Google och Facebook på väg att krossa Sveriges tidningar

Artikeln är skriven av

Olle F Ringenson

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Funnel hjälper marknadsförare att förstå sin data