Keymetrics

Annonsörer planerar ökade investeringar på influencer-marknadsföring

Drygt sex av tio globala annonsörer planerar att öka sina investeringar när det kommer till influencer-marknadsföring under de närmaste 12 månaderna, visar en rapport från World Federation of Advertisers, WFA.

Influencer-marknadsföring beräknas ha växt med 35 procent 2017, och omsatte i fjol runt 650 miljoner kronor i Sverige. Influencers har blivit en allt naturligare del i marknadsföringsmixen hos många annonsörer och har etablerats som en kanal. Enligt en ny rapport från World Federation of Advertisers, WFA, planerar dessutom drygt sex av tio (65 %) globala annonsörer att öka sina investeringar på influencer-marknadsföring de närmaste 12 månaderna (ökningarna uppskattas vara mellan 10-100%). 30 procent svarar att investeringarna kommer ligga kvar på samma nivåer.

Främsta målet med investeringarna svarar annonsörerna är för att öka varumärkeskännedomen (86%), nå nya målgrupper (74%) och få fler att förespråka ens varumärke (69%).

Instagram är den populäraste kanalen för samarbeten i där samtliga annonsörer i undersökningen använder kanalen idag, följt av Facebook (85%), Youtube (67%), Snapchat (44%) och Twitter (33%).

På frågan hur viktigt influencer-marknadsföring kommer vara i framtiden för ens varumärke svarar 64 procent att det kommer att vara än viktigare, 32 procent svarar att det kommer vara lika viktigt som idag.

Men, i undersökningen framkommer också att det finns en del utmaningar med att arbeta med influencers. Största utmaningen är bristen på redaktionell kontroll och därmed risk för varumärkets rykte (42%), 38 procent svarar att influencers har en bristande efterlevnad av regler/normer och 33 procent svarar att den största utmaningen är bristen på transparens och insyn.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Amazon satsar på mobil annonsplattform för video