Keymetrics

Vad kan hända nu – efter Bonniers köp av Dagens Media?

I mediekrisens tid händer märkliga ting. Att Bonnier köpt Dagens Media med Medievärlden uppfattas inte som särskilt konstigt. Ett bra redaktionsgäng som ger ut ett väl etablerat, modernt, digitalt tidning/nyhetsbrev – det borde vara en framtidsprodukt. Men om Bonnier tänker låta Dagens Media försvinna in i Resumé som förstärkning på digitalsidan, så känns det minst sagt snopet.

”Nu är det kört”. Det var Davids första tanke när jätten Goliats skugga skymde solen. I helvete heller. Nej … ”Nu har jag chansen”. Det var Davids första tanke. Nu kan jag få stöd i kampen mot monopolkapitalismen. Kanske kan jag få råd med en bättre slunga, en med jättesikte.

Kvar finns Dagensanalys.se, producerad och utgiven av entusiaster med små resurser. Vilket jobb Mikael Karlsson – den fattige herdegossen David – och hans digitalister har lagt ner för att samla en så stor fast läsekrets. Som jag ser det i min egenskap av helt fristående konsult emeritus löper Dagensanalys.se stora risker att krossas under Bonniervälten. Samtidigt erbjuder ett vacuumläge, efter Dagens Medias bortgång, nya möjligheter för ett effektivt nyhetsorgan med ännu bättre spegling av expertbedömningar och framtidsanalyser.

En sådan medieprodukt , Nya Dagensanalys.se, vore värd att vara med om att lyfta, inte minst för de största nyhetsleverantörerna. För Google vore det ett långt bättre alternativ att vara delägare i en ansedd nyhetsdistributör än att själva ge sig in i branschen med PR-stämpeln i pannan.

Hela raden av väletablerade pressmediekoncerner sitter faktiskt i samma sits, De har som mål att söka sig in i digitalmarknadens innersta kretsar. Ett samarbete/delägarskap med ”Onlinetidningen för digitala marknadsförare” kan leda dem, till ett kontaktnät som annars vore svårt att spinna ihop.

Naturligtvis finns det också andra utvägar. Den digitala annonsmarknaden har – inte minst genom Googles unika framgångar – lagt grunden för snabb tillväxt för kvalitetsmedier med bra grepp om sina användare. Vad som krävs är tillgång till en verkligt skicklig säljorganisation. Den finansiär som förser David med en mycket bättre slunga kan vänta sig en bra avkastning.

Livet är inte bara ett helvete, det är också en dans på rosor.

Artikeln är skriven av:

Olle F. Ringenson

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.

RELATERADE NYHEER
Större individfokus även inom B2B-marknadsföring