Keymetrics

Rapport från Almedalen – dag 1

Under strålande sol och med en kall vind från norr samlas nu över 200 politiker och tusentals företag, samhällsaktörer, intresseorganisationer, medier samt en stor andel från allmänheten för att under en vecka delta i vad många beskriver som en ”demokratifestival”. Det är politiska utspel, seminarier och debatter om vartannat och totalt arrangeras över 4000 event under de sju dagarna. Dagens Analys finns på plats och kommer delge utdrag och sammanfattningar av vad som sker.

Idag drog årets Almedalsveckan igång, som detta år firar 50 år och som dessutom får extra fokus då det är val i år. Varje dag står ett parti i fokus, och i år var Moderaterna först ut. För partiledaren Ulf Kristersson innebär det att raskt förflytta sig mellan de olika mediernas tält för att besvara mer eller mindre samma frågor under hela dagen, för att sedan kulminera i ett tal på Almedalens stora scen kl. 19. Just mediernas stora närvaro är något som kritiseratys, då det tar mycket av politikernas fokus som då inte får möjlighet att prata med allmänheten, något som är en grundtanke med Almedalen. Samtidigt rapporterar såväl politiska organisationer som andra aktörer att de minskat sin närvaro i Almedalen detta år, delvis på grund av ökade priser som idag kan uppgå till flera hundratusentals kronor.  Bara det innebär i sig ett demokratiproblem.

Just demokratin och hot mot demokratin är annars något som står högt på årets agenda, tillsammans med digitalisering som förekommer i inte mindre än 600 olika programpunkter. För den som är nyfiken på digitalisering är därför Almedalen ett bra ställe att vara, även om mycket av diskussionerna är kopplade till valet, demokratin och framför allt sjukvården.

Men oaktat det, vad har hänt under dagen?
Dels har som sagt Moderaternas partiledare Ulf Kristersson förekommit på flera olika platser och förtydligat sitt budskap att han är beredd att bilda regering, men att landskapet för svensk politik ser mycket annorlunda ut och att ingen kan räkna med att regera själv. Han förstärker även att han inte kommer att bilda regering tillsammans med Sverigedemokraterna, och ej heller ta fram en budget baserad på Sverigedemokraternas stöd. Vad gäller fredagens stora debatt kring ordförandeposter i utskotten menar han att det hela är en rent matematisk fråga, vilket många bedömare ser som ett tafatt försök att gjuta olja på vågorna. Den matematiska övning som Kristersson pratar om kan onekligen komma att få stora realpolitiska konsekvenser, och är inte bara en fråga om hur det politiska arbetet ska organiseras.

Ett par andra intressanta debatter har varit frågor kring hot mot demokratin, och då framför allt ”påverkan från yttre makt” som Mikael Tofvesson från MSB uttrycker det. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har identifierat fyra riskfaktorer inför årets val, dessa är:

  • Desinformation som underminerar tilltron till att valet gått till på rätt sätt. Exempel på detta är bilder på valsedlar som saknas eller att icke-röstberättigade fått rösta.
  • Desinformation som syftar till att hindra folk från att gå och rösta. Exempel på detta är att bussar och tunnelbanor är inställda eller att vallokalen flyttats.
  • Misskreditering av politikerna genom rykten om brottslig bakgrund och liknande.
  • Underminering av det politiska systemets giltighet, trovärdighet och demokratiska grund. Exempel på detta är att sprida rykten om hur regeringsbildningen gått till eller hur ministerposter fördelats.

För att motverka detta har MSB under lång tid jobbat för att dels öka medvetenheten hos såväl politiska aktörer som allmänheten, och dels skapa system för att identifiera och rapportera misstänkta aktiviteter. Totalt sett har man utbildat över 10.300 tjänstemän runt om i landet säger Tofvesson.

Det har även diskuterats vilka egenskaper som kommer vara vinnande för en blivande statsminister, Landstingens varande eller inte, samt journalisters, och medias roll i såväl digitalisering som demokrati och politik. Kontentan av detta är att vi lever i en mycket föränderlig värld just nu, där inte bara det egna valet lovar att bli en turbulent och kaotisk händelse, utan vi har förestående handelskrig med USA, försök från Ryssland att destabilisera västvärldens enighet samt egna journalister och media som i många fall är för snabba med att haka på de senaste nyheterna utan att ta ett steg tillbaka och göra en ordentlig faktagranskning. Mitt i allt detta står givetvis den mycket snabba digitala utveckling som skett de senaste åren, som medfört stora förändringar i hur människor kommunicerar, konsumerar och fattar beslut om såväl dating och bilköp som politiska åsikter och internationella samarbeten. Varken lagstiftning, myndigheter eller människors egen självmedvetenhet har hängt med, och den nuvarande turbulensen lär därför inte lägga sig på mycket länge. Det är först när vi kommit ikapp vår egen utveckling som vi sannolikt kommer börja se en stabilisering och en återgång till något som kan kallas för trygg och förutsägbar vardag. Men fram till dess är dagens talare eniga om att vi kommer fortsätta leta oss fram i ett landskap vi inte känner till och där vi saknar både karta och kompass. Detta är bara dag 1, frågan är vad kommande dagar har att erbjuda.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Alla nominerade till Stora Kommunikationspriset 2020