Keymetrics

En av Sveriges mest erfarna medieforskare: ”Det är inte läsningen som dör ut, det är läsvanorna som förändras”

”Risken är liten för att läsningen i Sverige ska dö ut. Studier påpekar på att äldre människor läser mer böcker än tidigare, medelålders fortsätter med stabila vanor och de yngsta lär sig att samla in den information de behöver och vill ha. Det är istället informationskällorna som förändras.”

Trösteorden kommer från Lennart Weibull, seniorprofessor vid JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet, En av Sveriges mest erfarna medieforskare.

Det är inte domedagen som närmar sig för de svenska tidningskoncernerna. Men det krävs lyhördhet och anpassningsförmåga av den som vill överleva.

”I dagens samhälle, inte minst i den offentliga sektorn, visar idag många exempel på välskriven, kvalificerad text som har ersatt ofta rätt meningslösa bilder. Sociala mediers inriktning på kommunikation och meningsutbyte smittar av sig på samhällsinformationen och för den närmare sina mottagare. På den kommersiella sidan lämnar nya annonsformer utrymme för kvalificerad copy”, konstaterar Lennart Weibull. ”Inte heller journalistyrket är på väg att svältas ut”.  Lennart Weibull pekar på det faktum att efterfrågan på journalister med en färsk, tidsanpassad journalistexamen är mycket god. Nästan alla får jobb. I stort sett detsamma gäller studenterna från medieutbildningen.

Morgontidningarna i de större städerna har genomlidit en svår period. De uppfattades som björnstarka men de har drabbats hårt av den nya vassa konkurrensen från storföretagens hemsidor (platsannonser), digitala katalogföretag på fastighets- och nyligen också på bilsidan och inte minst de digitala koncernernas målgruppsanpassade reklam.

Hur ska ett vanligt hushåll göra plats för mediekostnaden i sin budget?

”Att läsa den lokala morgontidningen till morgonkaffet är en vana som många människor har haft fast rotad i själen”, säger Lennart Weibull. ”Men den finns idag nästan bara hos den äldre generationen och den är framför allt kopplad till papperstidningen. Den vanan kommer säkert att leva kvar ett bra tag framöver, men problemet för tidningsföretagen är att skapa en motsvarande vana för den digitala tidningen. Det gäller särskilt i den yngre generation som inte värderar det lokala innehållet lika högt som är fallet bland medelårders och äldre.”

Ett annat problem är priset för konsumenten. Hur ska ett vanligt hushåll kunna göra plats i budgeten för sin totala mediekostnad som ska rymma alla viktiga medier? Och hur ska man kunna undvika ökade sociala klyftor i medievanorna?

”Kanske kan tidningarna hålla ner priset genom att hitta mellanformer med 2-3 dagar fyllig papperstidning och på resterande dagar erbjuda en digital nyhetstjänst, en utveckling som redan är på gång. Men det kan givetvis också handla om att mediekoncernerna allt mer måste förgrena sig in på områden som har helt annan inriktning men som bidrar till ekonomisk balans”, säger Lennart Weibull.

En färsk undersökning (Group M) visar att vid sidan av onlinedrakarna har enbart utomhusmedier väsentligt ökat sin omsättning mellan 2012 och 2017. ”Min gissning är att det handlar om de nya affischtavlorna med rörliga bilder. Överhuvud verkar rörliga bilder på väg att bli ett viktigt konkurrensmedel för alla typer av reklambudskap. Se på videosnuttarna på Facebook, hur de växer både i personliga inlägg och i reklam. Men det allra viktigaste kännetecknet på effektiv kommunikation är ändå att den på något sätt är annorlunda och kontrasterar mot det invanda”, avslutar Lennart Weibull.

Läs även:

Styrelseordförande i Sveriges Annonsörer: ”De måste vara relevanta och avvikande”
Vad kan hända nu – efter Bonniers köp av Dagens Media?
”För att trygga journalistikens överlevnad arbetar vi för att skapa rättvisa och lika skatteregler”
Google och Facebook på väg att krossa Sveriges tidningar

Artikeln är skriven av:


Olle F. Ringenson
Den tjatiga TV-reklamen har verkligen framtiden mot sig.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
När är vi redo att lämna över vår dator till molnet?