Keymetrics

Google och Facebook på väg att krossa Sveriges tidningar

Google och Facebook drar ifrån alla de stora mediekoncernerna i Sverige. På bara fem år har onlinejättarna stegat förbi pressmedia med bred marginal.

De har ökat sin omsättning med 8 360 MSEK medan de fyra stora presskoncernerna Bonnier, Schibsted, Mediekompaniet och Stampen har minskat med -1 740 MSEK. Schibsteds digitala del lär dock balansera en stor del av förlusten på tidningssidan.

Räknar man in övriga media som direktreklam (med Posten som exempel) och TV (MTG, Discovery), så växer förlusterna ytterligare, – 400 MSEK om 2017 jämförs med 2012.; enbart utomhusreklamen (Clear Channel och JC Decaux) och reklamradio (Bauer) har visat en stark utveckling under de senaste fem åren, + 235 MSEK .

Mediegruppernas omsättning redovisas i en undersökningsrapport från Group M, som ingår i WPP, världens största kommunikationskoncern. I Sverige ingår bl a kunskapsföretagen Mindshare och Kanter/Sifo. En omfattande insamling av data ligger till grund för resultaten med IRM,. Kanter/Sifo och företagens årsredovisningar som källor.

”En revolution i tabellform”

”Utvecklingen är glasklar. Ingen har slutat googla och gått tillbaka till att leta i gula sidorna. Det är ”mobile first” som gäller. Faktum är att de amerikanska bjässarna Google och Facebook står för mer än hela tillväxten på 10 procent per år medan de lokala bolagen tappar. Vår sammanställning visar en revolution i tabellform, säger Martin Hugosson,” vd för Group M i Sverige, i ett pressmeddelande.

Onlinejättarnas tillväxt 2012-17 (MSEK)
Oms. 2012 Oms. 2017 Ökning
Google 2240 9000 +6760
Facebook 0 1600 +1600
Summa 2240 10600 +8360

År 2012 var de fyra tidningkoncernernas omsättning i 8360 MSEKMSEK omkring fyra gånger så stor som det enda stora onlineföretagets. År 2017 var de två onlinejättarnas omsättning 3730 MSEK eller drygt en tredjedel större än tidningsföretagens.

Pressmediernas nedgång 2012-17 (MSEK)
Oms. 2012 Oms. 2017 Minskning
Bonnier 5800 4750 -1050
Schibsted 1400 1300 -100
Mediakomp 1100 620 -480
Stampen 340 200 -140
Summa 8640 6870 -1740

Under de fem åren 2012-17 förändrades konkurrensläget på så sätt att Onlinejättarna ökade med 8,3 miljarder kronor medan de pressmedia somingår i undersökningen minskade med 1,7 miljarder kronor. Undersökningen redovisar resultat för enskilda företag men IRMs mätningar av reklaiminvesteringarna i Sverige pekari samma riktning.

Övriga mediegruppers utveckling 2012-17 (MSEK) Exempel
Oms. 2012 Oms. 2017 Utveckling
Posten 1600 1350 -250
MTG 1500 1400 -100
Discovery 850 800 -50
Bauer 225 300 +50
CC 400 575 +175
JC Decaux 225 285 +60

Övriga medieföretag drabbades mindre hårt. Reklamradio och utomhus har ökat kraftigt.
Underåren 2012-17 växte den svenska reklammarknaden med 10 procent om året. Onlinejättarna Google och Facebook stod för hela ökningen och mer än så. Alla andra media utom utomhus och reklamradio led svåra förluster.

Risken är stor att tendensen förstärks allt eftersom fler och fler annonsörer lär sig hantera sociala media och informationen till annonsörerna blir mer överskådlig och lätt att förstå. Som Martin Hugosson , VD i Group M , konstaterar, ”ingen har slutat googla”. Om utvecklingen rullar vidare och t o m ökar takten innebär det ett allvarligt hot om växande förluster. Bonniers rapport om – 100 MSEK i förlust för det senaste verksamhetsåret skakar om hela branschen.

Det stora problemet för pappersmedia är att konkurrenten Google erbjuder sådant som konsumenterna uppfattar som riktiga värden, som förändrar deras liv. I ett sådant läge hjälper inga bantningskurer, de skärper inte konkurrensförmågan. Men hur ska det gå till? Det blir en svår nöt för tidningsägarna att knäcka.

Group M-rapporten har publicerats i Dagens Media. Citatet har hämtats från en Group M-release.

Artikeln är skriven av:

Olle F. Ringenson

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Qlik vill mynta in begreppet ”Wide Data”