Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Marknadschefernas syn på Facebook efter skandalen med Cambridge Analytica

Så här tänker och agerar 112 stycken marknadschefer efter skandalen med missbruk av användarnas personuppgifter.

Under våren 2018 avslöjades att företaget Cambridge Analytica samlat in personlig information om miljoner Facebook-användare, i många fall utan deras vetskap. Facebooks grundare, Mark Zuckerberg, har ställts till svars av USA:s senat och i tisdags även i EU-parlamentet. Skandalen har varit den största i bolagets historia.

Med anledning av detta har Demoskop, i samarbete med Sveriges Annonsörer, undersökt hur 112 stycken svenska marknads- och kommunikationschefer ser på Facebook som reklamkanal efter den senaste tidens utveckling.

I undersökningen uppger nio av tio att Facebook ingår i deras företags köpta mediemix i år, och knappt hälften (46 %) har en positiv inställning till plattformen som köpt mediekanal.

Annonsörerna påverkade av skandalen men agerar inte
En av tre uppger att skandalen påverkat deras syn på Facebook som reklamkanal negativt, men inte ens en av tio kommer genomföra förändringar när det gäller Facebook i den planerade mediemixen för 2018.

Hälften av målgruppen uppger att plattformen kommer att vara viktig som köpt mediekanal i framtiden. En av fem svarar att den inte kommer att vara det. Personer på de företag som haft Facebook i sin mediemix fyra år eller längre anser att plattformen kommer att vara mer betydelsefull framöver än de som använt tjänsten i två års tid (59 % respektive 38 %).

Vidare framkommer att annonsörer som använt Facebook i fyra år eller längre har en mer positiv grundsyn på Facebook jämfört med de som endast använt Facebook under två år. Samtidigt uppger denna grupp i högre utsträckning än de ”nytillkomna annonsörerna” att de har påverkats negativt av skandalen.

– Facebook har blivit en naturlig och viktig del i väldigt många annonsörers mediemix, och så länge användarna finns där tycks annonsörerna vara kvar på plattformen. Klart är att varumärket Facebook har tagit en smäll och frågan om transparens har blivit än viktigare, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.

Ta del av hela rapporten här.

Rapporten i korthet:

– 9 av 10 har Facebook med som kanal i sin köpta mediemix
– 46 procent har en positiv inställning till Facebook som köpt mediekanal. 20 % negativa. 33 % neutrala.
– 1 av 3 uppger att skandalen påverkat synen på Facebook som reklamkanal negativt

Totalt svarade 112 stycken marknads- och kommunikationschefer på undersökningen under perioden 4-23 april. Metoden var webbundersökning, urvalet var medlemmar hos Sveriges Annonsörer.

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Läs mer om

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>