Keymetrics

Kvällspress backar samtidigt som sociala medier och onlinevideo ökar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 16,3 procent i april, jämfört med samma period föregående år.

Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då april 2018 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2017. Månadens stora vinnare blev mediekategorin utomhus/trafikreklam med en ökning om 51,5 procent, vilket är den högsta noteringen för kategorin sedan mätningarna startades. Totalt förmedlades under april över 1,5 miljarder kronor.

Våren 2018 har varit en stark period för medieinvesteringarna och flertalet kategorier har utvecklats positivt. April blev inget undantag, totalt uppvisade investeringarna en positiv tillväxt om 16,3 procent. Den mediekategori som ökade mest under månaden var utomhus/trafikreklam med en positiv tillväxt om 51,5 procent. Noteringen är kategorins högsta i Mediebyråbarometerns historia. Även mediekategorierna sociala medier, TV, radio, online video, bio, dagspress landsort och sök ökade under april.

– April blev en fantastisk månad för medieinvesteringarna. Ökningen om 16,3 procent kan till viss del bero på icke periodiserad data, men hela ökningen förklaras inte av en extra faktureringsdag. Månadens ökning drevs främst av utomhus/trafikreklam, TV och digitala medier. April är ett kvitto på att medieinvesteringarna fortsätter att gå urstarkt och ackumulerat hittills i år ligger investeringarna på en positiv tillväxt om 8,2 procent, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under april var dagspress kväll, DR/Annonsblad, populärpress, dagspress storstad, fackpress och online display. Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad föregående år, var dagspress kväll med en negativ tillväxt om 20,5 procent. I de digitala kanalerna fortsätter traditionell displayannonsering att tappa, denna månad med 1,1 procent, medan online video, sociala medier och sök ökar och tar andelar. Totalt ökade investeringarna i de digitala kanalerna med 8,4 procent i april och ackumulerat 7,4 procent hittills under 2018.

– Kategorin TV ökade mer än vad en extra faktureringsdag kan förklara. Annonsörerna jagar bred räckvidd och många kontakter, vilket förklarar att både TV och utomhus/trafikreklam ökar. De kommersiella TV-aktörerna har all anledning att vara nöjda med utvecklingen; de har lyckats bibehålla en hög efterfrågan trots kraftiga prishöjningar 2018, samtidigt som de får in nya intäkter digitalt; ökningen för online video är 16 procent i april och närmare 20 procent ackumulerat hittills under 2018, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Malin Bodolla går till Litium