Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Bra ledarskap ger motiverade medarbetare, som i sin tur levererar bra resultat. Enkelt, eller hur!

Det finns ett mycket starkt samband mellan bra ledarskap som ger motiverade medarbetare som i slutändan genererar bra resultat för företaget.

Egentligen är det mycket enkelt om man lyfter fram medarbetarnas bra insatser och ger någon typ av incitament kommer de fortsätta leverera bra resultat som genererar en vinst till företaget. Trots detta möts många medarbetare av negativa budskap från chefen som skapar dålig stämning och drar ned motivationen, som i sin tur motverkar företagets mål att leverera bra resultat.

Gallup har gjort en världsomfattande undersökning om motivationen på arbetsplatsen och i sin I sin enkät ställde de 12 frågor och ur svaren kunde de snart utläsa tre nivåer av engagemang:

Engagerade medarbetare – som samarbetar, entusiasmerar och försöker gå framåt.
Passiva medarbetare – som inte gör något väsen av sig men mest väntar på lunchrasten.
Negativa medarbetare – som producerar med sämre kvalitet och ibland till och med är ute efter att skada företaget.

Gallup identifierade att den enskilt största faktorn för engagemang bland de anställda var bra ledarskap. Att chefer, med bland annat coachande metoder och förhållningssätt, skapade en arbetsplats som fick medarbetarna att känna engagemang inför företaget och sina arbetsuppgifter.

Undersökningen gick ut till 230 000 anställda och omfattade 142 länder som besvarade enkäten från Gallup, som presenterades i slutet av 2013 (vilket är den senaste världsomfattande sammanställda undersökningen), om hur de såg på sitt arbete.

”Det visade det sig att bara 16 procent av de svarande i Sverige var engagerade i sitt arbete”

Totalt sett i Europa svarade 14 procent att de var engagerade, 66 procent var likgiltiga och en femtedel var direkt negativt inställda till sitt arbete.

Mest engagerade medarbetare i Europa fanns i Danmark. I mellanskiktet återfanns holländarna som var med på noterna – åtminstone fram tills lunch, sedan sjönk även deras engagemang. Minst engagerade i Gallupundersökningen var fransmännen och engelsmännen, där konstaterades det att nära en fjärdedel av medarbetarna snudd på saboterade verksamheten på sin arbetsplats.

Dåligt ledarskap och brist på engagemang kostar företagen miljontals kronor

Att vara intresserad av sitt arbete och arbetsuppgifter är inte enbart en fråga om trivsel, eftersom företag med engagerade anställda både har högre närvarostatistik och presterar bättre resultat. Gallup räknade i samband med undersökningen ut att oengagerade medarbetare på företag i Storbritannien och Tyskland kostade företagen sammanlagt 83 respektive 151 miljarder kronor per år.

Ekvationen är egentligen inte så svår. Har man ett bra ledarskap skapar det i sin tur ett högre engagemang hos medarbetarna. Som i sin tur leder till bättre resultat i form av nöjdare kunder, bättre dynamik i företaget och totalt sett en bättre lönsamhet.

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>