Keymetrics

Avanti lanserar en AI-driven medarbetare.

Ivanti lanserar nu en intelligent molntjänstapplikation med tillhörande hubb, baserad på AI-teknik, för att förbättra och effektivisera kundservicen på företagen. för att möta de allt högre kraven från användarna som ställs på smidigt och effektiv självbetjäning.

Gartner förutspår att 25 procent av kundservicen kommer att använda sig av virtuella kundassistenter (VCA) eller chattbotar år 2020, samma siffra 2017 var mindre än två procent. Under de kommande åren kommer intelligenta applikationer, som är baserade på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, att förändra de traditionella arbetssätten och hur vi ser på arbetsplatser.

Ett första steg är att få till ett användarvänligt och effektivt system för självbetjäningen för användare. Ivantis nya molntjänstapplikation och hubb levererar en virtuell assistent (VSA) som kan kommunicera, är kontextuell och har ett intuitivt gränssnitt för slutanvändaren. Den är även automatiserad för att minimera arbetsbördan för medarbetare som arbetar med kundservice.

Med vår innovativa hubb och app lanserar vi en lösning som kommer förändra upplevelsen för den moderna användaren, där man får personlig hjälp som är anpassad efter vilken information du är ute efter. Siri och Alexa är två exempel på AI-drivna konsumentlösningar som har bidragit till att många användare ställer högre krav på service och självbetjäning, säger Niels Billekop, Nordenchef på Ivanti.

”Ivanti Hub” möjliggör för anställda att få hjälp, hitta information och hantera sina filer, där allt drivs av AI och automation. Användarna kan interagera med appen för att utföra olika tjänster, exempelvis hämta information från en katalog, söka efter data eller installera en ny programvara. Företagen behöver därmed inte fylla i olika blanketter eller en portal för självbetjäningstjänster. Med ”Ivanti Bot” interagerar och konverserar användarna med hjälp av artificiell intelligens (AI) inom hubben, antingen via skrift eller talfunktion, vilket möjliggör för en automatiserad självbetjäning.

Vi ser redan nu mycket bra framsteg med utvecklingen av virtuella assistenter (VSA). VSA bidrar med ett stöd till hela IT-systemet, från ledningsnivå till IT-supporten på företagen. De har ett flertal funktioner, bland annat kan de svara på vanliga frågor men även tillägg för chatbots, säger Niels Billekop.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.

RELATERADE NYHEER
Content marketing för alla
Content marketing för alla