Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Workday visar hur man kan förändra en traditionell bransch med digital teknik

Vi träffade Dave Sohigian som är Chief Technology Officer (CTO) på det snabbväxande molnbaserade affärssystemföretaget Workday.

Företagskulturen är en av de viktigaste faktorerna för framgången säger han. Workday har alltid satt medarbetarna i framsätet. Det är en stor global organisation där Dave Sohigian ör ansvarig för EMEA.

Workday började med HR och lönesystem via cloud lösning och det är den tjänsten som man erbjuder marknaden idag. Man tittade på företag som Amazon Netflix LinkedIn och ville bygga en liknande tekniklösning UX och användarvänlighet med en öppen systemutveckling. Man fokuserar på lösningen till kunderna och bygger den på med en Open Source lösning så att man inte sitter fast in en tekniklösning i back end.

Men man har hela tid satt personalen i framsätet på företaget. Nöjda medarbetare gör ett bättre jobb och då får man automatiskt nöjda kunder och en lönsam verksamhet.

Prioriteringsordningen hos Workday är följande

– Medarbetare
– Kunder
– Innovation
– Integritet
– Lönsamhet
– Att ha roligt

På det viset kan man attrahera bra medarbetare som kan bidra och utveckla verksamheten.

Genom att bestämma hur lösningen skall se ut i front end och ha en fast vision om vad man vill leverera till sina kunder och ha en Open Source lösning i back en är man inte fast i en teknik och då kan man alltid se till att lösningen alltid är optimal och uppdaterad.

De kunder som väljer Workday är företag som vill förändra och transformera sig och behöver nya sätt att jobba. De behöver även företag som kan möta upp deras krav och här passar Workday mycket bra. Det är ett av skälen att företag i Silicon Valley väljer Workday framför gamla traditionella system. Men alla företag ör i en digital transformation och är i behov att transformera sin verksamhet.

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>