Keymetrics

Facebook lättar på locket för journalisterna

Igår bjöd Facebook Sverige in till en träff med journalister från olika svenska medier för att berätta om vad som är på gång, samt förklara hur de tänker kring mätningar och data. Det är mycket spännande som är på gång, och de lyfter gärna fram de många bra saker som Facebook gjort det senaste året, men är medvetna om att det finns utmaningar som de behöver fortsätta arbeta med.

Facebooks svenska VD Sam Rihani inledde träffen med att hälsa alla välkomna till denna första pressträff som Facebook anordnar för svenska medier. Sam såg det hela som ett led i Facebooks arbete att bli mer transparenta och ha en öppenhet gentemot såväl medier som samhället i stort. Med tanke på de många frågor som dykt upp i medier på senare tid kring antalet Facebookanvändare, hur mycket annonsörer får tillbaka på sina investeringar och frågan om man kan lita på siffror som Facebook publicerar ville de förklara hur de arbetar med sina mätningar och vilken trygghet som finns för annonsörer. Facebooks chef för Marketing Science Nordics, Martin Hehrne djupdök i dessa frågor för att öka tydlighet och transparens kring mätningarna.

Facebook har de senaste åren jobbat mycket med att öka transparensen och bjudit in ett flertal aktörer för att göra tredjepartsmätningar på plattformen för att kunna verifiera siffrorna som Facebook presenterar. Det betyder att du som annonsör kan välja att använda vilken tredjepartsaktör som helst tillsammans med, eller istället för den förstahandsdata som Facebook tillhandahåller. Facebook har ett nära samarbete med ett 30-tal olika mätaktörer som är specialiserade på olika typer av mätningar. Det betyder att du alltid kan hitta en aktör som kan mäta just det du är intresserad av att veta, oavsett om det är målgruppsanalys, annonsräckvidd eller effekten en annons har på ditt varumärke.

Facebook samarbetar dessutom med ett flertal branschorganisationer och för löpande diskussioner med flera aktörer på såväl den svenska som internationella marknaden. Några av dessa aktörer och organisationer är IAB, SMIF, MMS och Sveriges Mediebyråer, och dialogerna syftar till att öka transparens och tillse att Facebook är en aktör som på ett positivt sätt bidrar till såväl branschens som samhällets utveckling.

Facebook är medvetna om att det idag blivit betydligt svårare att mäta effekter med tanke på det kraftigt ökade antalet enheter som användare idag har. En undersökning visar exempelvis att genomsnittshushållet i Sverige har 7 enheter för att komma ut på internet, och då är det svårt att följa enskilda användare över de olika enheterna. Facebook har försökt lösa detta genom att ha inloggade användare, vilket gör att det går att veta vem som är aktiv vid varje givet tillfälle.

Just frågan om vem som är inne har dock varit på tapeten nyligen, och det finns siffror som visar att så många som 10 % av alla användare på Facebook är dubletter. Förekomsten av dubbla konton är visserligen ett problem då det gör det svårt att veta hur många användare som faktiskt finns på nätverket, men de har oftast liten inverkan på annonser. Dubbla konton skapas oftast när en person glömt bort sitt lösenord eller på annat sätt inte kommer åt ett tidigare konto. Att stänga ner dessa dubletter är oftast svårt, men samtidigt är dessa dublettkonton heller inte aktiva och har därför inte heller någon exponering för annonser. Det finns även ett visst problem med fejkade konton, men dessa skapas huvudsakligen för att sprida spam och det finns ett ekonomiskt incitament för att skapa sådana konton. Dessa fejkade användare har dock ett beteende som kraftigt skiljer sig från normalanvändaren, de scrollar bland annat inte igenom nyhetsflödet för att läsa vad som händer, och exponeras därför heller inte för annonser. Det gör även att det är enklare för Facebooks datorer att finna och stänga ner dessa konton, något som de blivit bättre på bara det senaste året. För annonsörernas del är därför varken dubletter eller fejkade konton något som inverkar på målgruppsexponeringen eller räckvidden av kampanjerna.

Just nu ligger av förklarliga skäl stort fokus på GDPR som träder i kraft den 25:e maj, och det finns fortfarande en hel del obesvarade frågor kring detta. Men Facebook jobbar på att uppdatera sina policys och uppmanar kontinuerligt användare att titta igenom sina inställningar. Nu har de även samlat alla inställningar för personlig information på samma plats för att underlätta för användarna att göra ändringar i vem som får tillgång till vilken information.

Avslutningsvis passade Sam och Martin på att berätta om några av de positiva saker som Facebook gjort det senaste året men som inte fått så stor uppmärksamhet i media. Bland annat har deras säkerhetsfunktion, som aktiverades under terrordådet i Stockholm den 7/4 2017, aktiverats över 1.000 gånger världen över. Det är ett enkelt sätt för människor att få reda på om deras nära och kära är i säkerhet och en mycket uppskattad funktion vid katastrofer. Facebook införde nyligen även möjligheten att lägga till en donationsknapp på välgörenhetsorganisationers hemsidor. Facebook tar inget del av de pengar som doneras, utan de går oavkortat till organisationen, och de har genom denna enkla funktion gjort det möjligt för hundratals miljoner dollar att doneras till välgörande ändamål på bara några månader. Deras senaste förändring av algoritmerna som innebär ett ökat fokus på vänner och familj menar de är också ett led i att bidra positivt till samhället och göra Facebook till ett relevant verktyg för att stimulera samförstånd och dialog mellan människor. De vill dock vara noga med att de på inget sätt vill inverka på valresultat, vare sig i Sverige eller någon annanstans. De har redan gjort flera förändringar och håller på att testa ytterligare funktioner för att minska risken för obehörig påverkan av människors politiska preferenser.

Vi tackar Facebook i allmänhet och Sam och Martin i synnerhet för möjligheten att ställa frågor kring företagets verksamhet, och ser fram emot en fortsatt öppen och transparent dialog kring relevanta frågor.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Google ska krossa Spotify med Youtube Music