Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Dina medarbetare har du bara till låns – Behandla dem väl så får du låna dem lite längre

Det finns olika ledartyper, de som motiverar och engagerar sina medarbetare och de som vill visa auktoritet och sätta press på sina medarbetare så att de skall jobba hårdare. Gissa vilket som ger bäst resultat?

Har man roligt på jobbet brukar resultaten ofta bli bra och går det bra har man dessutom roligt, en positiv spiral helt enkelt

Har man däremot en chef som hela tiden säger att det man gör inte räcker till och man hela tiden borde göra mycket mer, då brukar motivationen sjunka och med sämre motivation får man per automatik sämre resultat.

Varför satsar inte fler chefer på det enkla att varje dag ge sina varje medarbetare beröm om de har gjort något bra?

En färsk studie från Gallup visar att chefer är dåliga på att motivera sina medarbetare att göra ett bra jobb. Ökar man motivationen bland medarbetarna förbättrar man kvaliteten på arbetet och får en bättre produktivitet samt har lättare att nå sina affärsmål.

Låt oss titta lite på Gallups resultat:

– Endast 2 av 10 anställda håller med om att man hanterar det man gör på ett sätt som motiverar dem att göra ett bra arbete.
– Bara 30 procent av de anställda håller med om att deras chef involverar dem i att sätta upp mål för verksamheten…
– För de chefer som involverar medarbetarna i att sätta upp mål är sannolikheten 3,6 gånger större att man skall nå dem.
– Var fjärde – 26 procent – av medarbetarna håller med om att feedbacken de får hjälper dem att göra ett bättre arbete.
– Bara var femte – 21 procent – av de anställda är håller med om att det man mäter är något som går att uppnå.
– Endast 14 av medarbetarna håller med om att det man mäter inspirerar dem att förbättra sitt dagliga arbete.

Resultatet av dåligt ledarskap?

Gallup uppskattar kostnaden för ett dåligt ledarskap med påföljande förlorad produktivitet för de anställda i USA som inte är engagerade till någonstans mellan 960 miljarder dollar till 1,2 biljoner dollar per år.

Det är kanske hög tid för chefer att börja motivera sina medarbetare!

Så här länge stannar medarbetarna på Facebook, Google och Apple

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

2 Kommentarer

Hej!

Skulle ni kunna länka till studien av gallup för att läsa på lite mer? Tack!

/ Natali

Svara

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>