Keymetrics

Bara 1 av 10 har mycket stort eller ganska stort förtroende för Expressen

Medieakademin gör årligen en underökning där de frågar svenska folket om deras förtroende för företag, statliga institutioner och medier. Det är alarmerande att man har lägst förtroende för medier som TV3, Expressen, Facebook och Aftonbladet där bara var tionde har förtroende för dem.

Hela 7 av 10 har förtroende för Sveriges Radio som nyhetskälla och de ligger på toppen av förtroendebarometern, även Systembolaget som säljer alkohol har lika högt förtroende hos allmänheten där 70 procent har förtroende för dem. Även SVT har ett högt förtroende, hela 66 procent har förtroende för dem

Undersökningen ger inte svar på varför man har ett så lågt förtroende för de kommersiella nyhetsmedierna, men om man skall spekulera är det troligtvis deras klickbete med Aj och Oj rubriker som drar ned trovärdigheten.

Dagens Nyheter toppar förtroendet hos de kommersiella medierna där 44 procent har förtroende för dem tätt följt av landsortstidningarna med 42 procent och Google med 40 procent och Svenska Dagbladet med 38 procent.

Det är oroväckande att man har ett så lågt förtroende för nyhetsmedier som skall hålla oss informerade om vad som händer kring oss. Här finns det en hel del arbete att göra om man vill uppfattas som en trovärdig nyhetskälla.

En annan intressant sak är att man har lägre förtroende för dem som bor i storstäder än dem som bor utanför storstäderna, där 51 procent har förtroende för storstadsbor och 67 procent för dem som bor utanför storstan.

Läs hela rapporten här

 

Digital Media Strategist
  1. Undersökningens utfall är tämligen säkert relativt till garden av anonymitet hos den som bedöms, samt den svarandes förväntade lojalitet hos både nyhetskälla och stads/landsortsbo. Självtjänande, manipulativt beteende blir grund för misstro, då detta är illojalt. I fallen som nämns med lågt utfall är det också svårt för en person att ställa någon till svars, anonymiteten är högre i staden och kommersiella medias nuvarande ansvarslösa hållning till källkritik kan också kopplas till att sändaren känner sig anonym.

    Däremot verkar de statliga media vara lättare att ställa till svars, de ses nog också som mer lojala eftersom de är knutna till hela vårt samhällssystem.

E-postadressen publiceras inte.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Schibsted lanserar Marketing Services för att nå framgång på tuff annonsmarknad