Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Bara 1 av 10 har mycket stort eller ganska stort förtroende för Expressen

Medieakademin gör årligen en underökning där de frågar svenska folket om deras förtroende för företag, statliga institutioner och medier. Det är alarmerande att man har lägst förtroende för medier som TV3, Expressen, Facebook och Aftonbladet där bara var tionde har förtroende för dem.

Hela 7 av 10 har förtroende för Sveriges Radio som nyhetskälla och de ligger på toppen av förtroendebarometern, även Systembolaget som säljer alkohol har lika högt förtroende hos allmänheten där 70 procent har förtroende för dem. Även SVT har ett högt förtroende, hela 66 procent har förtroende för dem

Undersökningen ger inte svar på varför man har ett så lågt förtroende för de kommersiella nyhetsmedierna, men om man skall spekulera är det troligtvis deras klickbete med Aj och Oj rubriker som drar ned trovärdigheten.

Dagens Nyheter toppar förtroendet hos de kommersiella medierna där 44 procent har förtroende för dem tätt följt av landsortstidningarna med 42 procent och Google med 40 procent och Svenska Dagbladet med 38 procent.

Det är oroväckande att man har ett så lågt förtroende för nyhetsmedier som skall hålla oss informerade om vad som händer kring oss. Här finns det en hel del arbete att göra om man vill uppfattas som en trovärdig nyhetskälla.

En annan intressant sak är att man har lägre förtroende för dem som bor i storstäder än dem som bor utanför storstäderna, där 51 procent har förtroende för storstadsbor och 67 procent för dem som bor utanför storstan.

Läs hela rapporten här

 

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

1 kommentar

Undersökningens utfall är tämligen säkert relativt till garden av anonymitet hos den som bedöms, samt den svarandes förväntade lojalitet hos både nyhetskälla och stads/landsortsbo. Självtjänande, manipulativt beteende blir grund för misstro, då detta är illojalt. I fallen som nämns med lågt utfall är det också svårt för en person att ställa någon till svars, anonymiteten är högre i staden och kommersiella medias nuvarande ansvarslösa hållning till källkritik kan också kopplas till att sändaren känner sig anonym.

Däremot verkar de statliga media vara lättare att ställa till svars, de ses nog också som mer lojala eftersom de är knutna till hela vårt samhällssystem.

Svara

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>