Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Mediebyråerna överger print

När man läser senaste mediebyråbarometern är det tydligt att mediebyråerna inte längre prioriterar print.

Mediebyråbarometern är en sammanställning av de pengar som förmedlas av mediebyråerna, det är inte alla reklamköp för en del annonsörer köper fortfarande direkt från medierna utan att gå via en mediebyrå.

Om man vill se de totala medieinvesteringarna får man vända sig till IRM som sammanställer alla medieinvesteringar i Sverige.

Men mediebyråbarometern är intressant för att se hur mediebyråerna fördelar sina pengar i olika reklamkanaler och det är otroligt tydligt att print inte ligger högst på deras agenda.

Taget direkt från senaste mediebyråbarometern:

Den mediekategori som backade mest under september 2017 var dagspress storstad som uppvisade en negativ tillväxt om 23,7 procent. Ackumulerat i år har kategorin haft en negativ tillväxt om 21,2 procent, vilket gör dagspress storstad till den mediekategori som har backat mest hittills i år – både procentuellt och i faktiska tal. Även kategorierna dagspress kväll, DR/Annonsblad, populärpress, fackpress och internet backade under september.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv. Medieköpen ökade i september med 2,7 procent, detta trots höga jämförelsetal. Högkonjunkturen på marknaden håller i sig, efterfrågan ökar och priserna stiger. Men, noterbart är att medieköpen i de digitala kanalerna i princip ligger stilla. Den kraftiga tillväxt som digitala medier har upplevt under tio års tid har sedan ett år tillbaka mattats av, och september bekräftar detta faktum, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

– Mediekategorin TV ökade kraftigt i september, dock är jämförelsen mot en relativt svag månad 2016. Men trots det får TV anses gå mycket bra, med slutsålda kanaler och höjda priser som kompenserar den fallande PUT:en. Konflikten mellan Discovery Networks och Com Hem syns inte till i siffrorna för september, dock kan de komma att synas i oktober om Discovery Networks tvingas kreditera de underleveranser som konflikten innebar för TV-nätverket. Landsortspress gör en mycket stark månad, med övriga printkategorier fortsätter att falla – främst dagspress storstad. Hittills i år har kategorin tappat över 130 miljoner kronor i medieinvesteringar, detta på en marknad som samtidigt har ökat med 380 miljoner kronor, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>