Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Nio av tio börs-vd:ar ratar Twitter

Bara drygt 10 procent av börsbolagens vd:ar återfinns på Twitter visar Box Communications årliga genomgång av hur digitala börsbolag.

Under det senaste året har även antalet börsbolag med ett twitterkonto för företagsnyheter varit kvar på samma nivå, trots att allt större del av informationsflödet konsumeras digitalt. Av de 305 (285) bolag som var noterade vid Nasdaq Stockholm main market den 29 maj 2017 hade 144 (135) bolag ett twitterkonto för företagsnyheter, vilket motsvarar 47 (47) procent. Siffror inom parentes avser förra årets undersökning.

– För att kunna hantera den digitala omställningen krävs ett starkt digitalt ledarskap. Twitteranvändande ger inte en heltäckande bild, men kan ge en fingervisning av hur intresserad och kunnig man är inom det digitala området. Att sex av de tio vd:ar som enligt Harvard Business Review hanterat den digitala transformationen bäst är aktiva på Twitter är enligt min mening ett tydligt tecken på att svenska vd:ar borde öka upp sitt digitala engagemang, säger Mikael Zillén, grundare och digital strateg på Box Communications.

Bland de så kallade Large Cap-bolagen twittrar 64 (64) procent av bolagen. Användandet av Twitter sjunker med bolagens storlek. Bland Mid Cap-bolagen är det drygt 43 (43) procent som har twitterkonto och för Small cap-bolagen är det 37 (39) procent. Totalt antal identifierade börs-vd:ar som twittrar uppgår till 34 stycken.

Undersökningen är genomförd av Box Communications under senare delen av maj 2017, undersökningen 2016 genomfördes under samma period.

Redaktör & Digitalspecialist

Dagensanalys.se

Analys, Digitala Medier och Marknadsföring är tre områden som jag brinner för. Här på Dagensanalys.se kan jag förena dem till insikter som jag publicerar. Tveka inte att dela dina egna insikter med mig genom att skriva till vår redaktion.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>