Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Nätintegriteten under attack i USA

Operatörer och bredbandsleverantörer i USA har vunnit en stor seger över integritets-skyddet på internet.

Efter en rekordsnabb handläggning i representanthuset och senaten i USA ligger det nu ett färdigt lagförslag som ger internetleverantörer rätt att spåra och sälja privatpersoners aktiviteter på nätet, via deras webbläsare. Nu väntar lagförslaget på president Trumps underskrift.

Det kontroversiella lagförslaget kan helt omintetgöra integritets-skyddet som beslutades av Obama-administrationen. Republikanska lagstiftare menar att integritetsskyddet – som hade planerats att gå i kraft senare i år – drabbar bredbandsleverantörer i konkurrensen med webbjättarna Google, Amazon och Netflix, som inte idag regleras av den amerikanska federala myndigheten för eterkommunikation (FCC) på samma sätt som operatörerna gör.

Demokratiska lagstiftare och tillsynsmyndigheter påpekade från sitt håll att konsumenter inte har något alternativ än att använda bredbandstjänster, en konsekvens som därför kräver en offentlig tillsyn av företagen. De hävdar vidare att bredbandsleverantörer har en unik insyn i konsumenternas online-vanor, till exempel att kunna spåra vilka webbplatser som besöks och vilka appar som laddas ner, som kan vara känslig information och riskerar kränka integriteten för privatpersoner.

Enligt New York Times välkomnar bredbandsleverantörerna lagförslaget och lovade att upprätthålla löftet sina (frivilliga) sekretesspolicies.

Annika Englund

Writer, Digital Analyst

Konversera DCI

Arbetat i Sverige, New York & Silicon Valley med tillväxtstrategier och tech start-ups. Är engagerad i öppen innovation, digital marknadsföring och jämställd teknikutveckling.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>