Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Det finns ett nytt hot för reklambyråer – och det stavas förvärv

Ledande tjänsteleverantörer som Accenture, IBM och PwC köper upp reklambyråer på löpande band och det ger en fingervisning om hur digitala plattformar börjar omstrukturera spelplanen för kreativa företag.

Med uppkomsten av Google och Facebook har pengarna försvunnit från print och tv till den digitala arenan. Det är en transformation vi sett i fyra, fem år. Men nu börjar branschen för marknadsförings- och reklambyråer transformeras också.

Digitala plattformar är mer komplexa och mycket mer omfattande än traditionella verktyg för marknadsföring. Så när allt svänger från analogt till digitalt behöver fler och fler marknadsavdelningar behärska och efterfrågar nya digitala metoder och lösningar. Det i sin tur har förändrat hela ekosystemet inom marknadsföring och de tjänsteleverantörer som finns i närheten av branschen.

För inte så länge sedan styrde de stora reklamhusen och det var de som utvecklade webbplatser och digitala plattformar. Nu har de fått konkurrenter i form av stora tjänsteleverantörer, tex. Accenture och KPMG. Deras omfattande end-to-end-plattformar skapar helt nya digitala affärsmodeller som tar ett mycket större grepp i värdekedjan än bara marknadsföring. De tillhandahåller också analys och sälj till sina kunder – en slags one-stop-shop för alla varumärken.

De här nya branschjättarna är bättre rustade för att driva hela den digitala affären, men har inte den kreativa delen som alltid varit det reklambyråer har försörjt sig på. Så – istället för att försöka bygga en helt ny kreativ miljö förvärvar de stora tjänsteleverantörerna reklambyråer i rasande fart och kan sen leverera kompletta digitala helhetslösningar.

Så långt är allt väl – men i längden blir de stora giganterna ett embryoniskt hot eftersom en reklambyrå har svårare att köpa upp systemintegration och analys än vad tjänsteleverantörerna har att köpa reklambyråer.

Annika Englund

Writer, Digital Analyst

Konversera DCI

Arbetat i Sverige, New York & Silicon Valley med tillväxtstrategier och tech start-ups. Är engagerad i öppen innovation, digital marknadsföring och jämställd teknikutveckling.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>