Keymetrics

Chefen är viktigast när unga väljer jobb

En undersökning som företaget Transcom gjort kring vad som är viktigt när millennials väljer arbetsplats visar att bra ledarskap står mycket högt på listan. Dessutom specificerar de tillfrågade vad ett bra ledarskap innebär för dem.
I studien har 1061 personer mellan åldrarna 18-30 fått berätta vad som är viktigast för dem med en arbetsplats. Bra kollegor och intressanta arbetsuppgifter kommer högst upp, men därefter menar hela 56% av de tillfrågade att chefen måste vara bra. Unga vill nämligen kunna använda chefen som en coach och mentor, snarare än en som delar ut arbetsuppgifter och som löser saker när det blir fel.
Millennials ställer helt enkelt nya krav på arbetsplatsen än tidigare generationer, för när de tillfrågas om vad en bra chef innebär svarar de att chefen ska vara Tydlig, Förstående, Uppmärksam, Coachande och Inspirerande. Det innebär att chefer behöver fokusera betydligt mer på sina sociala och emotionellt intelligenta färdigheter när de jobbar med millennials. I synnerhet som hela 75% av arbetskraften beräknas vara millennials om bara 8 år. 
En av de största misstag som en chef kan göra i samarbetet med dagens unga är att vara ouppmärksam. Hela 60 % av kvinnorna i studien menar att ouppmärksamhet är något som de skulle bli mycket missnöjda med. Som chef behöver du därför vara närvarande, engagerad och vara beredd att investera din tid och energi i deras utveckling. För utvecklas vill de, men tillsammans med chefen och företaget.
Millennials har anklagats för att vara lata och inte vara beredda att jobba. Den bilden förändras något av den här undersökningen, som visar att det snarare kan bero på olika bilder av ledarskap som skapar oengagemang bland unga. Det som tidigare sågs som meriterande för en chef, ses av millennials som mindre bra egenskaper. Att ha en professionell distans och inte komma för nära sina medarbetare blir svårare när du har med millennials att göra, eftersom de ser fram emot nära och coachande samarbete med sin chef.
Henrik Olsson som är landschef på Transcom säger i ett pressmeddelande att ”Vi som arbetsgivare måste anpassa och utveckla oss för att attrahera och anställa unga personer på framtidens arbetsmarknad”. Han menar vidare att ”På Transcom har vi många unga chefer och det är viktigt att dessa får rätt verktyg och utbildning för att bli bra ledare”.
Även tidigare studier pekar åt samma håll, att framtidens ledarskap fokuserar mer på coaching, inspiration och nära samarbete. Det är helt enkelt de sociala och emotionella faktorerna som smäller högst när nu millennials på allvar rör sig ut på arbetsmarknaden.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Quibi tror att korta klipp vinner streamingkriget