Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

Bonnier tidskrifter satsar på webb-TV

Bonnier tidskrifter meddelade nyligen att de ingår samarbete med webb-TV plattformen YouPlay i syfte att få ökad spridning för sina egenproducerade videor.

Bonniers material kommer att publiceras på YouPlay, som ägs av Playad Media Group, nordens största tillhandahållare av online video. Bonnier menar att det ger dem möjlighet att dels publicera sitt eget material och på så sätt få större spridning av sina videor, och dels att kunna ta del av andra publicisters material. Något som kommer att underlätta det redaktionella arbetet på Bonnier säger Linnéa Isaksson, chef för videoinnehåll på Bonnier Tidskrifter.

Bonnier har sedan länge producerat eget videomaterial, men har endast publicerat det på sina egna sajter. Genom samarbetet får de nu en bredare publik och Fredrik Grahn, publicistchef på Playads menar att de har goda möjligheter att bygga en stabil och uppskattad webb-TV kanal.

Bonniers videomaterial kommer att ha annonsytor i sig där olika budskap kan publiceras. Dessa video-in-banner kommer finnas på alla typer av skärmar, såväl desktop som mobila enheter. Därmed görs än mer annonsplats tillgängligt för övriga publicister i nätverket.

Kategorin för majoriteten av materialet kommer att bli ”Livsstil”, en kategori där tittarna även är mycket intressanta även ur ett annonsörsperspektiv. Det är personer som är intresserade av sitt personliga varumärke och som därför är öppna för annonser. Genom Bonniers videomaterial kan den redaktionella kvaliteten i livsstilskategorin öka, något som på sikt kan gynna annonsörer i kanalen genom att antalet tittare ökar.

Skribent - personal och organisationsexpert

Dagensanalys

Mattias är psykolog som brinner för emotionell intelligens och personlig utveckling. Han arbetar till vardags med utveckling av ledare och medarbetare samt att se till att organisationer har rätt person på rätt plats.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>