Keymetrics

Alla företag har en digital agenda – vad krävs för att man skall lyckas

Här kommer 9 tips till en digital framgång!
1. Data, data, data – Nästan alla företag är nu medvetna om att man måste ta beslut grundat på data och analys, det är avgörande om man skall lyckas. Många söker med ljus och lykta efter de vassaste talangerna, men det är fortfarande en brist på kompetent personal som skall digitalisera verksamheten. För många företag är det bråttom att komma ikapp resten av marknaden.
2. Behov av kompetensväxling – Den digitala marknaden växer och det är svårt att hitta kompetent personal, ofta saknar de som skall rekrytera kunskap och insikter i det nya digitala landskapet. Kravspecifikationer för rekryteringar kan i många fall ha orimliga krav på kandidaterna som skall söka de utlysta tjänsterna, vilket tyder på att de som skall rekrytera själva saknar den kompetens som krävs. Många företag kommer att behöva tillsätta digital spetskompetens i ledningsgrupp som förstår det digitala och kan bygga en bra digital organisation. Det finns många nyutexaminerade digitala nischade specialister ute på marknaden, några bättre utbildade än andra, så det är viktigt att man har kunskap för att noggrant kunna utvärdera kandidaternas färdigheter och förstår att det finns en stor skillnad i kvalitet. Man måste helt enkelt ha en digital ledning som kan vaska fram de vassaste talangerna.
3. Kompetenta medarbetare – Med nya utbildningsprogram där alla studenter satsar på analys, kommer det att finnas många juniorpersoner ute på marknaden. Sedan har vi alla självlärda personer som arbetar dagligen inom digital marknadsföring och analys, som i många fall har stor kompetens men inga betyg för sina kunskaper. Att hitta rätt personer till organisationen kommer bli allt mer viktigt för att nå en digital framgång. Man måste mixa med nyexaminerade juniorpersoner och smarta självlärda digitala personer för att lyckas. Detta ställer höga krav på ledningen som skall tillsätta den nya digitala organisationen att ha förståelse om vilka kompetenser man behöver.
4. Digitala drakarna Facebook, Apple, Google åldras – Precis som alla andra traditionella företag, blir även de stora teknikföretag äldre och etablerade. Även om dessa företag fortfarande kommer att locka de bästa och smartaste talangerna, blir det en mindre smidig och mer av en traditionell process att börja jobba på digitala drakar. Många som tidigare aldrig ens skulle överväga att lämna sitt jobb på dessa företag, en del av dessa har redan lämnat till förmån för nystartade företag på jakt efter ”nästa stora grej”. Så det blir allt mer svårt att vaska fram de de digitala talangerna. Att man har jobbat på Google eller Facebook är inte längre ett kvitto på att det är den vassaste kompetensen som man har rekryterat. Företag som skall hitta de vassaste digitala talangerna bör leta på olika digitala uppstickare och start-up bolag, kanske skall man köpa upp intressanta biolag och integrera dem i verksamheten, precis som Facebook och Google gör för att attrahera de vassaste personerna på marknaden.
5. Explosion av öppen källkod – Öppen källkod har haft en otrolig spridning. Företag som Apple, Google och Facebook som bjuder in användarna i processen. Se bara på Apples lansering av Apple Watch där appar redan fanns färdiga för en helt ny produkt när den lanserades på marknaden. Eller Facebook med Instant Articles som bjuder i alla publicister i nätverket. Här har många traditionella företag som låser in allt mycket att lära. Om man vill få spridning av sina nya produkter och tjänster bör man fundera på vilka man kan dela med sig med av dem för att få en bättre spridning.
6. Titelmissbruket kommer att växa – Man skall akta sig för att dela ut titlar till höger och vänster om personerna i fråga inte besitter den kompetens som står på visitkortet, det ställer till det i alla led. Detta kommer att undergräva trovärdigheten för hela organisationen. Se till att granska vem du anställer baserat på deras kompetens, inte bara på deras tidigare position. Om du är en rekryterare, se till att utvärdera den position du anställer för och vilka kriterier som krävs och om de som söker har liknande kunskap istället för att specificera ned på enskilda verktyg som ofta är generiska – är det någon som skall jobba inom marknadsföring, är det vetenskapsman, en webbanalytiker eller en affärsanalytiker som ni söker?
7. Nya behov av dataanalys kommer att växa fram – Analys är ett otroligt brett område och man kan inte förvänta sig att någon skall vara specialist på Google Analytics, Sociala Medier, e-handel, Webbkonvertering, e-postmarknadsföring osv. Alla dessa områden är specialistkompetenser där man som chef skall vara generalist, men man måste ha enskilda personer som jobbar inom alla områden var för sig om man skall lyckas. Man ser idag många platsannonser som har orimliga krav på kandidater som skall kunna ALLT. Man måste ha en övergripande ansvarig som sätter personer som är ansvariga för varje område om man skall nå digital framgång.
8. Utrensning av konsulter – Många har nog insett att man måste bygga organisationen på egna specialister och inte lägga ut allt på externa konsulter för att man skall lyckas långsiktigt med sin digitala transformation. Man ser allt fler organisationer som växer och rekryterar och utbildar sin personal. Alla måste förstå digital om man skall lyckas.
9. Ökande kostnader i form av högre löner – Lönerna för de digitala specialisterna kommer troligtvis att öka då det råder brist på kompetent personal på marknaden. Vartefter man rensar ut dyra konsulter kommer man att inse att man får vad man betalar för, om man vill ha de vassaste digitala personerna i organisationerna får man betala vad de är värda.

”Digital marknadsföring är otroligt spännande och digital kommer att stå för över 50 procent av alla reklaminvesteringar 2017. Samtidigt blockerar allt fler annonser och det är svårt att generera köp via sociala medier. Man måste konstant testa och iterera för att se vad som ger bäst effekt”

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Din nästa dator ska vara en iPad Pro med tangentbord och mus