Hjälp oss att fortsätta driva Sveriges bästa nyhetsplats för digitala marknadsförare. Donera här

3 Heta Facebook-trender

44 procent av företagen förväntas öka Facebook-annonseringen 2017 

Svenska företag väntas investera lika mycket eller mer i marknadsföring på Facebook i år. I en undersökning som har genomförts av Ingager svarade 44 procent av företagen att de tänker öka marknadsföringen på Facebook under 2017. 32 procent tänker öka marknadsföringen på Instagram. Åtta gånger fler företag satsar på Instagram än på Snapchat.

Tre heta spaningar från Simon Beyer Chief Strategy Officer Ingager

#1. Den första trenden handlar om behovet av kunskap– det kommer krävas djupare insikter och ett ökat strategiskt arbete för att ha möjlighet att skapa positiva resultat via digitala kanaler under 2017. Att ignorera möjligheterna som ges genom Facebook och andra digitala kan för många företag vara ett beslut som gör att man långsamt tappar kontakten med sina kunder.

#2. Den andra stora trenden är – behovet av att förstå sina användare och kunder. Den digitala transformationen har skapat en rad nya affärsmodeller som primärt fokuserar på att skapa ett användarvärde och därefter kopplar på en modell för finansiering. Företag som idag saknar förståelse, baserad på datapunkter, för sina kunders behov behöver agera snabbt.

#3. Den tredje trenden fokuserar på genomförandet – eller snarare vikten av att förstå hur man som företag skapar ett effektivt, inkluderande och affärsdrivet genomförande. Ditt företags kunder blir med tiden allt mer kräsna gällande kvalité och relevans gällande den kommunikation som når dem vilket bland annat har lett till att stora delar av befolkningen valt installera ad-blockers

Ingager hjälper företag att nå målsättningar och konkreta resultat genom närvaro på Facebook och Instagram. I slutet av februari 2017 frågade Ingager över 400 svenskar företag och organisationer om deras syn på Facebookmarknadsföring under 2017.

Resultaten presenteras idag i FacebookBarometern 2017 – företagets årligen återkommande undersökning av svenska företags agerande och framtidsplaner för marknadsföringen i sociala medier.

5,9 miljoner svenskar är nu aktiva på Facebook, världens största sociala medium. Facebooks popularitet bland svenska användare resulterar i att svenska företag markant ökar sin närvaro på, och investeringar i, Facebook som kanal. 63 procent av de undersökta företagen planerar att under 2017 skapa mer innehåll för Facebook och Instagram. Mer än 70 procent är nöjda med resultaten som Facebookmarknadsföringen skapar. Men över 30 procent säger också att de inte gör något alls på Facebookplattformen.

”De företag som inte har knäckt Facebook-koden riskerar att hamna på efterkälken gentemot konkurrenterna. Facebook är också ett sätt att lära sig om sin kund, men just kunskap om kunden är något många av företagen saknar”, säger Jimmy Jakobsson, VD i Ingager.

Över 60 procent uppger att de saknar den kunskap om kundernas digitala beteende som behövs för att skapa en attraktiv och relevant upplevelse för användarna. Samtidigt prioriterar de ofta detta. Företagen uppger att de får spendera mycket tid varje vecka för att nå önskat resultat med annonseringen, t ex försäljning eller räckvidd. 70 procent upplever att det kommer att krävas mer kunskap för att upprätthålla framgångarna.

Färre än 5 procent av företagen i undersökningen uppger att de kommer att arbeta med Snapchat under 2017. Det kan jämföras med Instagram (30%), Twitter (17%) och Linkedin (26%) Pinterest, Twitter och Google+ tappar alla i intresse från företagen. Medan intresset ökar något eller är stabilt för Instagram, Linkedin och Snapchat.

Digital Media Strategist

Dagensanalys.se

Head of marketing and sales at Dagensanalys.se

I'm a solution finder, in one short sentence, a little bit longer version is listed below...

I strive to be the best digital media specialist in Sweden who delivers good solutions to improve the business, based on a well thought out analysis.

I have great track record in the market research field, and a few years in the ad-production business. Lately I have specialized in media analyses. I have worked with ad-spend statistics and forecasts for Sweden and Norway for two years. I analyze the development of the newspaper edition for the biggest Nordic business newspaper.

I have a small personal consultant firm specialized on sales training, public relations, econometric analyses, business development and procurement.

If you have any questions, don’t hesitate to contact me…

Läs mer om

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>